Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Årets vejleder viser vejen for yngre kvinder med forskerambitioner

Professor Helle Terkildsen Maindal fra Institut for Folkesundhed får JCD-prisen 2021. Ud over at være en dygtig og vellidt vejleder er hun et forbillede for sine ph.d.-studerende. Hun spiller dem gode og hjælper dem gennem de praktiske og organisatoriske udfordringer, som særligt yngre kvinder i vækstlaget støder ind i.

28.01.2021 | Sabina Bjerre Hansen

Helle Terkildsen Maindal er årets ph.d.-vejleder på Health. Hun fik prisen og den medfølgende hædersgave på 25.000 kr. overrakt på Healths PhD Day den 22. januar 2021. Foto: Lars Kruse, AU Foto.

Helle Terkildsen Maindal er årets ph.d.-vejleder på Health. Hun fik prisen og den medfølgende hædersgave på 25.000 kr. overrakt på Healths PhD Day den 22. januar 2021. Foto: Lars Kruse, AU Foto.

”Som kvindelige forskere er det inspirerende at se, hvordan Helle på forbilledlig vis kombinerer en ambitiøs forskningskarriere med familieliv, vinterbadning og tid til at rejse.”

Sådan skriver de tre ph.d.-studerende Anne Timm, Maja Thøgersen, Nanna Husted Jensen og postdoc Anna Aaby bl.a. i deres fælles indstilling af Helle Terkildsen Maindal til den særlige Jens Christian Djurhuus-pris, JDC-prisen, som i folkemunde hedder ’årets ph.d.-vejleder’.

Vores vejleder er en rollemodel

Ph.d.-foreningen på Health uddeler hvert år JCD-prisen til en særlig engageret ph.d.-vejleder, og det er alene de ph.d.-studerende, som indstiller kandidaterne og udvælger vinderen. I år er fakultetets bedste ph.d.-vejleder Helle Terkildsen Maindal, og hun hæfter sig netop ved de to linjer i indstillingen.

”Jeg er selvfølgelig glad for, at mine ph.d.-studerende ser mig som et forbillede. Jeg påtager mig gerne rollen som ambassadør for, at det kan lade sig gøre at forene det at have en familie og et aktivt fritidsliv med en ambitiøs forskerkarriere. Faktisk tror jeg kun, man bliver en bedre og mere reflekteret forsker, hvis man har flere dimensioner i sit liv end bare arbejde,” siger hun.

Anerkend vejledningsarbejdet

Helle Terkildsen Maindal lægger ikke skjul på, at det er et stort ansvar og en kæmpe opgave at tage det uddannelsesmæssige ansvar for en yngre forskers faglige udvikling på sig over en årrække. Derfor ærgrer hun sig over, at vejledningsarbejdet ikke bliver anerkendt som uddannelsesaktivitet i VIP’ernes stillingsbeskrivelser i stedet for, at det bliver betragtet som en del af forskningen.

”Jeg er ambitiøs på mine ph.d.-studerendes vegne, og jeg tager rollen som vejleder alvorligt. Det bør man også gøre som ledelse, hvis vi skal lykkes med at skabe et sundt og velnæret vækstlag, som fortsætter i forskning efter ph.d.-forløbet,” siger Helle Terkildsen Maindal og uddyber.

”På mit institut skal vi levere det samme antal undervisningstimer, uagtet om vi har ph.d.-studerende eller ej. Det levner jo alt andet lige et begrænset antal timer og incitament til at fokusere på fx de studerendes karriereudvikling, på at understøtte deres pædagogiske kompetencer og på at støtte dem der, hvor de nu har brug for støtte.”

Forskere skal også have mulighed for at stifte familie

Det er Helle Terkildsen Maindal magtpåliggende, at de yngre forskere har gode vilkår og får kvalificeret vejledning, så vækstlaget kan slå solide rødder i forskningsmiljøerne. Hun mener, at vi som universitet bør sikre, at både yngre kvinder og mænd kan skabe sig en forskerkarriere. Det skal være muligt at stifte familie samtidig med, at man tager de første spæde skridt ind i en forskerkarriere. Men det forudsætter, at universitetet tilpasser de organisatoriske og strukturelle rammer, som især yngre kvindelige forskere snubler i.

”Yngre kvindelige forskere skal fx kunne gå på deltid i nogle år, og vi skal ved ansættelser tage reel hensyn til barselperioder, fx i forhold til antal publikationer. Og det ér muligt, hvis vi i højere grad tænker i større forskningsprogrammer og teams. Såvel kvindelige som mandlige kolleger skal prioritere at spille deres kolleger gode, også mens kollegerne er på barsel, så de har noget at vende tilbage til. De må ikke sættes af holdet på grund af barsel og små børn. Vi skal støtte hinanden og have respekt for, at arbejdslivet indimellem må vige for privatlivet. Det er kun naturligt – på alle arbejdspladser,” siger hun.

Hun motiverer, anerkender og træder til

Og tilbage til Helle Terkildsen Maindals faglige og personlige engagement i såvel vejledning som ph.d.-studerende.

”Helle er altid den første til at ringe og tilskynde os, og det er uanset, om det handler om sparring om en videnskabelig publikation, annoncering af en graviditet eller diskussion af et interessant tweet. Hun er sågar trådt til som både chauffør og babysitter og har skubbet barnevognen op og ned ad de omkringliggende gader, mens vi har holdt præsentationer for Sundhedsstyrelsen, Diabetesforeningen og kommuner over hele Danmark,” skriver indstillerne.

Helle Terkildsen Maindal har været vejleder på 11 afsluttede ph.d.-forløb og er lige nu ph.d.-vejleder på yderligere otte projekter – fire som hovedvejleder og de fire øvrige som medvejleder.


Bag om Helle Terkildsen Maindal:

  • Var en af landets første professorer i sundhedsfremme, da hun blev udnævnt i 2017.
  • Blev ph.d. i 2009.
  • Har været ansat på Health siden 2005, kun afbrudt af en ansættelse som forskningsleder på Steno Diabetes Center i København i to år.
  • Var allerede vejleder, mens hun skrev på sit eget ph.d.-projekt, fordi hun havde masser af ledelses- og undervisningserfaring.
  • Er oprindeligt uddannet sygeplejerske, og har altid været drevet af en passion for at arbejde med sundhed. Overvejede en karriere som sportsjournalist, men fandt sin rette hylde på folkesundhedsvidenskab.
  • Forsker i forebyggelse af de store folkesygdomme, særligt diabetes, og social ulighed i sundhed.
  • Er kommende formand for Dansk Selskab for Folkesundhed, medlem af forskningsudvalg og rådgivende udvalg for Diabetesforeningen og tilknyttet ekspert i Aarhus Kommunes sundhedsfremmeudvalg m.m. 

Bag om JCD-prisen:

  • Er navngivet efter professor Jens Christian Djurhuus, som var institutleder på Institut for Klinisk Medicin fra 1978 til 2012.
  • Uddeles hvert år (siden 2012) af Ph.d.-foreningen på Health til en vejleder, som har gjort et ekstraordinært stykke arbejde.
  • Er bl.a. tildelt Christian Kanstrup Holm (2020), Ole Mors (2019) og Per Kallestrup (2018). 

Kontakt

Professor Helle Terkildsen Maindal
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Mobil: 25 46 23 20
Mail: htm@ph.au.dk

Bevillinger og priser, Offentligheden/Pressen, Health, Health, Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder