Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus-forskere hædres med legat fra dyrevenner

Jan Frystyk og Lars Uhrenholt fra Aarhus har hver modtaget et legat på 200.000 kroner. Legatet er uddelt af Frøknerne Anna og Dagny Hjerrilds Fond og er til afskaffelse af dyreforsøg i den videnskabelige forskning.

18.12.2013 | Anders Corydon Frederiksen

Jan Frystyk (t.h.) og Lars Uhrenholt (t.v.) fik tirsdag den 17. december 2013 overrakt legatet Afskaffelse af Dyreforsøg i den Videnskabelige Forskning. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation.

Jan Frystyk (t.h.) og Lars Uhrenholt (t.v.) fik tirsdag den 17. december 2013 overrakt legatet Afskaffelse af Dyreforsøg i den Videnskabelige Forskning. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation.

Legatmodtager Jan Frystyk, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling.

Legatmodtager Jan Frystyk, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling.

Legatmodtager Lars Uhrenholt, Aarhus Universitet, Institut for Retsmedicin. Foto: Sofie Nortvig Uhrenholt.

Legatmodtager Lars Uhrenholt, Aarhus Universitet, Institut for Retsmedicin. Foto: Sofie Nortvig Uhrenholt.

Frøknerne Anna og Dagny Hjerrilds Fond uddeler hvert år legatet Afskaffelse af Dyreforsøg i den Videnskabelige Forskning, og i år er de i alt 400.000 kroner gået til professor og overlæge Jan Frystyk fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital og lektor og kiropraktor Lars Uhrenholt fra Aarhus Universitet. Legatet er blevet tildelt forskerne for deres forskning i henholdsvis insulin-lignende vækstfaktorer og trafikmedicin.

Større forståelse af kræft

Jan Frystyk forsker i reguleringen af insulin-lignende vækstfaktorer. Det er proteiner, som styrer kroppens evne til at vokse og gendanne sig, og en forståelse af dem er vigtige, fordi de blandt andet har betydning for udvikling af kræft.

Antagelsen er, at det helbredsmæssigt går dårligt for en kræftpatient, der har en kræftknude i lunge eller bughule, hvis der er fyldt med væske med store mængder vækstfaktorer i knuden. Ved i rette tid at fjerne vækstfaktorerne med medicin kan man øge muligheden for, at patienten overlever.

Legatet giver Jan Frystyk og forskergruppen bag mulighed for at fortsætte den vigtige forskning i insulin-lignende vækstfaktorer hos patienter med kræft.

”Vi ønsker at gentage vores forsøg på større patientgrupper for på den måde at finde frem til, hvilket potentiale vores opdagelser har for behandlingen af kræft. Prisen er et bidrag til den videre forskning,” fortæller Jan Frystyk.

Trafikmedicinsk forskning

Lars Uhrenholt forsker i skader forbundet med uheld i trafikken, nærmere bestemt akutte og kroniske nakkesmerter typisk forårsaget af piskesmæld. Forskningen er blandt andet vigtig for den kliniske praksis samt i retssager, hvor der har været tvivl om sammenhængen mellem skaden på køretøjet og personskader.

”I retsager, hvor piskesmældsskader er involveret, har min forskergruppe og jeg kunnet dokumentere, at der ingen sammenhæng er mellem den materielle skade på køretøjet og skader på de involverede personer, og det har haft stor betydning for det juridiske efterspil,” forklarer Lars Uhrenholt.

Legatet fra Frøknerne Anna og Dagny Hjerrilds Fond giver Lars Uhrenholt mulighed for at udbygge sit forskningsnetværk på Health.

”På grund af legatet kan vi åbne op for muligheden for at iværksætte yderligere forskningsprojekter på Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet. På den måde giver legatet mig mulighed for at udvide mit forskningsnetværk, der er lokalt forankret på det sundhedsvidenskabelige hovedområde ved Aarhus Universitet, Health,” fortæller Lars Uhrenholt.

Legatet blev overrakt tirsdag den 17. december 2013 på Aarhus Universitet.

Yderligere oplysninger

Professor, overlæge Jan Frystyk
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling
Direkte telefon: 7846 2001
jan.frystyk@ki.au.dk

Lektor, ph.d., kiropraktor Lars Uhrenholt
Aarhus Universitet, Institut for Retsmedicin
Direkte telefon: 8716 6314
lu@retsmedicin.au.dk

Alle grupper, Health, Forskning, Health