Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus-forskere modtager bevillinger fra Det Frie Forskningsråd

Intet mindre end fjorten sundhedsvidenskabelige forskere fra AU og AUH har fået del i årets midler fra Det Frie Forskningsråd. Den samlede pulje er på 135 millioner kroner.

28.06.2016 | Ida Kellemann Thomsen

Robert Fenton er blandt de 14 forskere, der har modtaget bevillinger fra Det Frie Forskningsråd i 2016.

Robert Fenton er blandt de 14 forskere, der har modtaget bevillinger fra Det Frie Forskningsråd i 2016.

Hvert år uddeler Det Frie Forskningsråd en stor sum penge til forskning inden for sundhed og sygdom. Midlerne gives både til grundforskning, klinisk eller samfundsmedicinske projekter, og er således kommet forskere på både Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital til gode.

Årets fjorten bevillinger:

Christian Juhl Terkelsen fra Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospitals afdeling for hjertesygdomme, har modtaget 1.899.105 kroner til et projekt, der arbejder på at gøre læger i stand til hurtigere at udelukke diagnosen blodprop i hjertet, når patienter indlægges med brystsmerter.

David Brooks fra Institut for Klinisk Medicin har modtaget 2.550.162 kroner til sin forskning, der med en ny scanningsteknik undersøger, hvordan en ændring af noradrenalin-niveauet hos spatienter med parkinson er medvirkende til nedsat kognitiv funktion og demens.

Henrik Wiggers fra Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospitals afdeling for Hjertesygdomme har modtaget 3.605.000 kroner til sin forskning i hjertesvigt. Forskningen skal belyse, om almindelig diabetesbehandling samtidigt nedsætter dødelighed og indlæggelser på grund af hjertesvigt og andre hjertesygdomme.

Jens Leipziger fra Institut for Biomedicin har modtaget 2.579.616 kroner til sin forskning i nyren og cystisk fibrose. CF-patienter mangler en bestemt ionkanal, og kan derfor ikke danne sekreter, som er nødvendige for mange af kroppens organer. Projektet vil undersøge en bestemt kloridkanal i nyren, for at bestemme dens rolle i cystisk fibrose.

Jens Peter Andersen fra Institut for Biomedicin har modtaget 2.572.560 kroner til sin forskning i såkaldte ”flippase”-gener i celler, der kan være skyld i flere alvorlige sygdomme, hvis de indeholder fejl.

Jiong Li fra Institut for Klinisk medicin og Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital har modtaget 2.588.067 kroner til sine studier inden for epidemiologi. Bevilling skal støtte hans forskning i, om der er en sammenhæng mellem mødres sygdomme under graviditeten og om barnet senere får en psykisk diagnose. Projektet er et multinationalt studie, der vil bruge data fra 8,8 millioner mor/barn-par fra fem nordiske lande.

Jørn Olsen fra Institut for Folkesundhed, Institut for Klinisk Medicin og Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital har modtaget 1.591.952 kroner. Han undersøger, om børn og teenagere har større risiko for at blive overvægtige, hvis deres mødre har indtaget paracetamol (for eksempel Panodil eller Pinex) under graviditeten.

Karina Dalsgaard Sørensen fra Institut for Klinisk Medicin har modtaget 2.592.000 kroner til sine studier i prostatakræft. Hun undersøger, om der findes endnu ukendte biomarkører, der kan fortælle, om et tilfælde af prostatakræft vil udvikle sig aggressivt eller forblive fredelig og ufarlig.

Peter Svensson fra Institut for Odontologi har modtaget 2.156.268 kroner til sit projekt, der undersøger, hvordan patienter opfatter smerter i ansigtet. Projektet vil bidrage til at udvikle nye neurokognitive metoder til at behandle kroniske ansigtssmerter.

Rikke Nørregaard fra Institut for Klinisk Medicin har modtaget 1.990.017 kroner til sin forskning i kroniske nyresygdomme og dannelsen af fibrose (arvæv). I sine forsøg vil hun stimulere eller blokere særlige receptorer, som muligvis kan mindske dannelsen af arvæv.

Robert Fenton fra Institut for Biomedicin har modtaget en bevilling, der skal bistå hans forskning inden for celler i nyrerne. Særligt den molekylære regulering i en del af nyrens indre rørsystem kaldet DCT (distale snoede tubuli) er genstand for Robert Fentons forskning, da DCT spiller en rolle for flere nyresygdomme.

Søren Riis Paludan fra Institut for Biomedicin har modtaget 2.592.000 kroner til sit arbejde med infektioner og immunsystemet. Projektet vil give ny viden om, hvordan immunsystemet udfører beskyttende immunologiske aktiviteter mod mikroorganismer med DNA-genomer.

Trine Hyrup Mogensen fra Institut for Biomedicin og Aarhus Universitetshospitals Infektionsmedicinsk Afdeling har modtaget 2.487.616 kroner til sit projekt, der undersøger effekten af virusinfektioner i centralnervesystemet. Studiet vil udføre genomsekvensering på patienter, der har haft virusinfektioner for at se, hvordan generne har forandret sig. Det vil bidrage til at udvikle forbyggelse og behandling af virale infektioner.

Yury Shtyrov fra Institut for Klinisk Medicin har modtaget 2.590.570 kroner til sin forskning i talevanskeligheder ved Parkinsons syge. Hans studier skal optimere brugen af DBS-behandling, som bruges til at påvirke hjernens elektriske kredsløb.


Om bevillingerne

  • FSS-Delestillingerne er delt op, så seks måneder om året bliver tilegnet et forskningsprojekt, den øvrige tid bliver tilbragt i en klinisk ansættelse.
  • Postdoc-bevillinger gives til yngre forskere og har til formål at give dem de bedste betingelser for at levere gode forskningsresultater på højeste niveau.
  • Det Frie Forskningsråd, Sundhed og Sygdom offentliggjorde 1. og 2. juni 2016 i alt 56 navne på modtagere af deres bevillinger.
  • Den samlede sum for bevillingerne er på cirka 135 millioner kroner.

Navnenyt, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Bevillinger og priser, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende, Offentligheden/Pressen