Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus-professor med fokus på genetiske sygdomme

Lone Sunde er udnævnt professor MSO i medicinsk genetik ved Aarhus Universitet. Hendes forskning beskæftiger sig primært med genetiske sygdomme.

25.02.2014 | Anders Corydon Frederiksen

Lone Sunde, professor MSO, Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling.

Lone Sunde, professor MSO i medicinsk genetik ved Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin og Aarhus Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling.

Den nyudnævnte forsker i genetik, Lone Sunde, forsker blandt andet i, hvordan gener kan tændes og slukkes. Mere specifikt hvordan nogle gener tændes eller slukkes afhængigt af, om de stammer fra faren eller moren.

Hun er nu fastansat i en delestilling som professor MSO i medicinsk genetik ved Aarhus Universitet og som overlæge ved Aarhus Universitetshospital.

”Mit forskerteam og jeg undersøger gener, der kun bruges, hvis de er nedarvet fra enten faren eller moren. De spiller en vigtig rolle, blandt andet i forhold til abort, barnløshed og en speciel form for cancer, der udvikles fra celler i moderkagen. Derudover forsker vi i den såkaldte molagraviditet. Det er en sjælden form for graviditet, hvor der er en forstyrrelse i, hvor mange gener der stammer fra faren og moren. Ved en molagraviditet er der ikke et normalt foster, og risikoen for kræft i moderkagen er stor. Vi forsker også i familier med mange tilfælde af kræft,” fortæller Lone Sunde.

Bedre muligheder for behandling

Lone Sunde og hendes forskergruppes resultater giver mulighed for mere individuel forebyggelse eller behandling af patienterne. Det drejer sig specielt om par, som oplever problemer under graviditeten, kvinder med de sjældne cancersygdomme i moderkagen samt familier, hvor mange er ramt af kræft.

Med en stilling som fastansat professor MSO ved Aarhus Universitet er Lone Sunde med til at danne bro mellem teori og praksis. Og det er en vigtig del af professoratet.

”Forbindelsen mellem grundvidenskab og klinik er vigtig, fordi det gør, at den nye viden hurtigere kommer patienterne til gavn. Samtidigt er det vigtigt at give grundforskere indblik i klinikken. Her er der forskningsemner og værdifuldt forskningsmateriale, som kan danne grundlag for relevant forskning,” forklarer Lone Sunde.

Hun er født den 30. april 1956 og bor i Risskov.

Yderligere oplysninger

Professor MSO, speciallæge, ph.d. Lone Sunde
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin og
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling
Direkte telefon: 4014 4364
lonsunde@rm.dk

Navnenyt, Alle grupper, Institut for Biomedicin, Health, Aarhus Universitet