Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet bringer løsninger - ny strategi for erhvervssamarbejde og innovation 2021-25 vedtaget

Aarhus Universitet skal sætte et større og tydeligere aftryk på samfundet. Derfor har universitetsledelsen på møde d. 28. april godkendt delstrategi for erhvervssamarbejde og innovation 2021-25. Delstrategien tager afsæt i Aarhus Universitets Strategi 2025, hvor samarbejde er ét af tre ben ud over forskning og uddannelse, som universitetet står på.

18.05.2021 | Lonni Klitgaard

Aarhus Universitet bringer løsninger - ny strategi er vedtaget

Aarhus Universitet vil med strategien fokusere indsatsen for at løse de store lokale og globale udfordringer via forskningsbidrag til erhvervsliv, offentlige institutioner og civilsamfund, ved at skabe flere virksomheder på basis af viden og ved at uddanne dimittender, der er klædt på til fremtidens arbejdsmarked.

Kort sagt skal strategien øge Aarhus Universitets bidrag til vækst og udvikling i samfundet, og det arbejde er vedtagelsen kun begyndelsen på.

”Nu skal vi sætte handling bag de fine ord, og her spiller Erhvervsudvalget, med repræsentanter for alle fakulteter, en vigtig rolle. For det er de faglige miljøer, hvor den nye viden skabes, der er grundlaget for indsatsen,” siger erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen.

Indsatserne i delstrategien, der har fået titlen ”Aarhus Universitet bringer løsninger”, fordeler sig på tre hovedområder.

Et af hovedområderne er samarbejdet med erhvervsliv, offentlige institutioner og civilsamfund. Aarhus Universitet har en lang tradition for at bidrage via stærke samarbejder, men med den nye delstrategi er ambitionen at etablere endnu bedre rammer for, at flere konkrete og gensidigt værdiskabende samarbejder mellem forskere og studerende og virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfund ser dagens lys, og ikke mindst at sikre det rette udbud af højtspecialiseret arbejdskraft.

Universitetet skal bidrage med nye virksomheder og nye innovative løsninger i samfundet, som er det andet hovedområde i delstrategien. Flere studerende og forskere skal etablere startups og spinouts, og flere studerende og forskere skal prøve kræfter med entreprenørskab og innovation, mens de er på universitetet.

Derfor handler det tredje hovedområde om at styrke det fælles grundlag internt på universitetet, så forskere og studerende har adgang til de bedste faciliteter, viden om entreprenørskab og adgang til rådgivning m.m.

Forud for strategiens vedtagelse har både eksterne samarbejdsparter og ledere og medarbejdere på universitetet være inddraget i strategiarbejdet. Da strategien blev sendt i høring, modtog Erhverv og Innovation, der står bag strategiprocessen, et stort antal tilbagemeldinger fra alle dele af universitetet, der så vidt muligt er indarbejdet i strategien.

 

Læs mere om strategien her

Samarbejde, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ekstern målgruppe