Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet er i kontakt med sine studerende i Hong Kong

Nyheden er opdateret torsdag den 21. november, kl. 9.30 Størstedelen af de 33 AU-studerende, som befinder sig i Hong Kong, har valgt at blive eller rejse til andre lande i regionen. Fem er rejst hjem. Samtidig har studerende med planer om forårsophold i Hong Kong i 2020 fundet andre destinationer.

21.11.2019 | Sys Christina Vestergaard

Opdatering torsdag den 21. november kl. 9.30

Løsninger for de studerende – uanset om de bliver eller er rejst hjem

Aarhus Universitet har nu modtaget svar fra alle de 33 studerende, som er på udveksling i Hong Kong dette semester. Den overvejende del af de studerende har enten valgt at blive i Hong Kong eller at rejse til andre lande i regionen. Indtil videre er fem AU-studerende rejst tilbage til Danmark.

Hovedparten af universiteterne i Hong Kong har meldt ud, hvordan studerende kan afslutte de kurser, som de har fulgt i løbet af semesteret. Det internationale team på AU er i dialog med de 33 studerende, universitetet dette semester har på udveksling i Hong Kong, om mulighederne for at følge undervisning og eksamener online eller via andre kanaler. Der arbejdes på at finde tilfredsstillende tilbud om løsning for dem hver især, så de kan opnå de forventede ECTS-points for studieopholdet. 

 

Ingen AU-studerende til Hong Kong i forårssemestret

Seks AU-studerende havde planlagt studieophold i Hong Kong med start i januar 2020. Universiteterne i Hong Kong kan ikke garantere, at de udbyder undervisning lige efter nytår. Derfor har Internationalt Center nu en dialog med de seks studerende og en række internationale partnere for at finde frem til gode alternativer, og arbejdet tegner lovende, og fem ud af seks studerende har allerede fået tilbudt og takket ja til en ny udvekslingsdestination, siger Rikke Nielsen.


Opdatering 14. november 2019, kl. 17.55

Løsninger for den enkeltes studieforløb

Aarhus Universitet opfordrer sine studerende til fortsat nøje at følge situationen i Hong Kong og holde sig orienteret i forhold til Udenrigsministeriets rejsevejledning.

”Vi har tillid til, at de studerende selv vurderer, om de er trygge, hvor de opholder sig. De skal virkelig tage situationen alvorlig, og hvis de er det mindste i tvivl, så skal de huske at bruge deres pårørende til at drøfte eventuelle tvivlsspørgsmål – og vi står selvfølgelig også til rådighed for dem. Vi vil understøtte og hjælpe, hvis de gerne vil hjem,” siger Rikke Nielsen, international chef på Aarhus Universitet.

Det svenske konsulat holder informationsmøde for nordiske studerende i Hongkong fredag den 15. november kl. 11. Dette har Aarhus Universitet også opfordret sine studerende at tage til. Konsulatet beder om tilmelding via generalkonsulat.hongkong@gov.se

Den danske generalkonsul fra Guangzhou vil være til stede ved mødet.

Først var undervisningen på enkelte universiteter i Hong Kong suspenderet. Fra i dag gælder det samtlige universiteter i byen. Internationalt Center har løbende kontakt med andre danske og internationale universiteter.

”Vi samarbejder med universiteterne i Hong Kong om at finde den bedst mulige løsning for den enkelte studerendes studieforløb. Hos flere af de studerende, som vi har været i kontakt med, er der ud over spørgsmålet om sikkerhed særligt fokus på, hvordan de evt. vil kunne færdiggøre semestret, og her står universitetet naturligvis klar til at hjælpe,” siger Rikke Nielsen.

To AU-studerende har på nuværende tidspunkt valgt at afbryde deres studieophold og rejse hjem. 


Meddelelse fra 13.11.

Aarhus Universitet har i dag skrevet til de 33 AU-studerende, som i øjeblikket befinder sig i Hong Kong. Universitetet opfordrer de studerende til fortsat at holde sig nøje opdateret i forhold til uroligheder og demonstrationer. De studerende er desuden blevet kraftigt opfordret til at holde kontakt med deres pårørende og med Aarhus Universitet.

”Vi har i løbet af dagen i dag fået henvendelser fra studerende, som bl.a. har fulgt mediedækningen, og som har et fuldt forståeligt behov for at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til evt. afbrydelse af studieopholdet. Vi har derfor valgt at sende en fælles orientering til alle 33 studerende, hvor vi beder dem om at tage kontakt til os, så vi har en dialog med den enkelte studerende”, siger Rikke Nielsen, som er international chef på Aarhus Universitet.

”Vi opfordrer vores studerende til fortsat at holde sig opdateret via Udenrigsministeriet, via de lokale nyhedsmedier og via det universitet, de studerer på. Jeg vil gerne understrege, at det er alfa og omega, at man føler sig tryg, når man studerer i udlandet, og Aarhus Universitet står til rådighed for dem, der har behov for hjælp og vejledning”, siger Rikke Nielsen.

Hun understreger desuden, at Aarhus Universitet, som de andre danske universiteter, vil samarbejde med universiteterne i Hong Kong om at finde den bedst mulige løsning for den enkelte studerendes studieforløb. Dette gælder både for studerende, der vælger at blive i Hong Kong og for studerende, der vælger at rejse hjem.

”Det korte budskab er, at man ikke skal ikke blive, hvis man føler sig utryg. I forhold til studiet finder Aarhus Universitetet en løsning i samarbejde med den studerende,” fortæller Rikke Nielsen.

Det svenske generalkonsulat afholder desuden et fælles informationsmøde for alle nordiske studerende i Hong Kong. Alle danske studerende er blevet inviteret til mødet, som finder sted på fredag lokal tid. 

Aarhus Universitet holder øje med situationen og opdaterer løbende. 

Administration (Faglighed), Alle grupper, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet, Uddannelse