Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet får betinget positiv akkreditering

Akkrediteringsrådet har besluttet at følge indstillingen om, at AU modtager en betinget positiv institutionsakkreditering. Prorektor vil arbejde for at genansøge hurtigst muligt.

12.06.2017 | Thomas Grønborg Sørensen

AU fik i første omgang en betinget positiv institutionsakkreditering. Foto: Lars Kruse.

Aarhus Universitet har i første omgang fået en betinget positiv institutionsakkreditering.

Det sker, efter at Akkrediteringsrådet har valgt at følge den indstilling, som akkrediteringspanelet indsendte i maj måned.

”Rådet følger stort set altid panelernes indstillinger, så selvom vi havde håbet, at forårets store indsats for at justere kvalitetssystemet kunne flytte på den endelige afgørelse, så var vi forberedt på, at det ville blive svært”, siger prorektor Berit Eika.

Akkrediteringsrådet roser de fundamentale elementer i universitetets kvalitetssystem og anerkender medarbejdere og studerende for at have skabt et velfungerende og veludbygget system i en stor og kompleks organisation.

Akkrediteringspanelet påpegede dog samtidig, at systemet havde mangler i forhold til monitoreringen af uddannelsernes forskningsbasering, samt i reglerne for udpegning af eksterne medlemmer til uddannelsesevalueringer.

Universitetet har derfor i foråret justeret og indført nye procedurer, men panelet fastholdt sin indstilling, fordi de nye tiltag vurderes ikke at være tilstrækkeligt gennemprøvet i praksis. Den pointe har Akkrediteringsrådet også tilsluttet sig.

Universitetet har langt hen ad vejen i forvejen været opmærksomme på, hvor der skulle sættes ind, og prorektor fremhæver, at universitetet undervejs i processen har adresseret de mangler, som førte til den betingede godkendelse – både før og efter panelet kom med sin rapport.

”Vi har gjort, hvad vi kunne, så nu skal vi lade kvalitetssystemet fungere i hverdagen, indtil vi har tilstrækkelig dokumentation til at genansøge. Det ser vi frem til at kunne gøre”.

Aarhus Universitet går nu i dialog med Akkrediteringsinstitutionen om tidsplanen for en genakkrediteringsproces. I mellemtiden skal nye uddannelser og udbud på AU gennemgå både prækvalifikation og uddannelsesakkreditering på samme måde som hidtil.

Uddannelse, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Ledelsen