Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet godt repræsenteret i de nye klynger

Aarhus Universitet får en aktiv rolle i størstedelen af de nye viden- og erhvervsklynger, når de fra 1. januar 2021 går i luften med deres aktiviteter. Klyngerne skal bane vejen for mere innovation og samarbejde mellem forskningsmiljøer og virksomheder.

22.10.2020 | Lonni Klitgaard

Den 1. oktober præsenterede uddannelses- og forskningsministeren Danmarks 14 nye viden- og erhvervsklynger, der i perioden 2021-2024 skal fremme innovations- og videnssamarbejde mellem forskere og virksomheder på en række erhvervs- og teknologiområder.

Konkret skal de nye klynger fungere som bindeled mellem virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for en række udvalgte danske styrkepositioner, som f.eks. miljø, fødevarer og life science-området. Klyngerne skal styrke vækst, innovation og netværk blandt særligt små og mellemstore virksomheder.

Aarhus Universitet er aktivt repræsenteret i størstedelen af de 14 nye klynger og erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen glæder sig over, at universitetet kommer til at spille en aktiv rolle i rigtig mange af klyngerne:

”På universitetet ser vi klyngerne som vigtige samarbejdspartnere, og vi ser frem til at bringe viden fra universitetet ud til virksomhederne i klyngerne, bane vejen for iværksættere inden for klyngernes områder og lave fælles events og projekter. Specielt ser vi et stort potentiale i at kunne bringe relevant viden og know how ud til SMV’erne og styrke samarbejdet med dem.”

AU vil på forskellig vis være repræsenteret i følgende klynger:

 • CLEAN Danmark Miljøteknologiklynge
 • Energy Cluster Denmark
 • Food & Bio Cluster Denmark
 • Maritime & Logistics Innovation Denmark – MARLOG
 • Life Science Cluster Denmark
 • Klyngen for Byggeri og Anlæg
 • Klyngen for Avanceret Produktion (MADE)
 • DigitalLead
 • Copenhagen FinTech
 • Odense Robotics – Danmarks klynge for robot- og droneteknologi
 • Vision Denmark- klyngen for den digitale visuelle industri
 • CenSec – Spirende klynge for forsvar, rum og sikkerhed

Også Aarhus markerer sig flot på det nye Danmarkskort over klynger. Otte ud af de 14 erhvervsklynger vil få filialer i byen, herunder to hovedsæder: Fødevarer og Bioressourcer og Digitale Teknologier.

Læs Uddannelses- og Forskningsministeriets pressemeddelelse om de nye klynger her

Se præsentation af de udpegede klynger her

Se kort over de udpegede klynger her

Samarbejde, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet