Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet idéudvikler Campus 2.0

Fredag den 7. oktober er repræsentanter fra bl.a. erhvervs- og kulturlivet i Aarhus, det politiske liv, kommunen og universitetet samlet til den første af to workshops, der skal kickstarte arbejdet med at skabe en moderne og bynær campus.

06.10.2016 | Signe Opstrup

Skitse er udarbejdet af E+N Arkitektur.

Når Aarhus Universitet i 2019 rykker ind på Kommunehospitalets arealer på Nørrebrogade, markerer dette samtidig et nyt og spændende kapitel i universitetets historie. Men hvad skal området rumme, og hvordan skaber universitetet en moderne campus, som integrerer byen og erhvervslivet? Disse spørgsmål vil Aarhus Universitet gerne have input til. Og derfor opfordrer universitetet interne såvel som eksterne interessenter til at komme med deres idéer og forslag.

”Det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler vores eksisterende campus i takt med brugernes behov og ønsker. De studerende stiller løbende nye krav til studiemiljøet, forskningsinfrastrukturen forandrer sig og universitetets interaktion med by og erhvervsliv øges. For at skabe en fremtidssikret campus er det vigtigt, at vi kender vores interessenters tanker om, hvad en campus kan indeholde. Vi har brug for deres gode input,” udtaler rektor på Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen om baggrunden for efterårets idéindsamling.

Den kommende ejer af hospitalsbygningerne, Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS), vil i samarbejde med Aarhus Universitet som kommende lejer, udvikle et helt nyt campusområde med studieliv og aktiviteter døgnet rundt.

”Vi ønsker at skabe et område, der bygger videre på den unikke og smukke campus, som vi allerede har – en campus, som også integrerer byen og erhvervslivet, og som både studerende, medarbejdere, borgere og erhvervsliv bruger og har lyst til at være en del af 24/7”, siger rektor Brian Bech Nielsen. 

Et kig ud i fremtiden

Hvordan ser campus ud i 2019 eller i 2028 for den sags skyld? Er der fx etablerede samarbejder mellem universitetets studerende og små innovative virksomheder?

”Jeg har allerede hørt folk drømme om løbestier, som bugter sig mellem Universitetsparken og bygningerne på Nørrebrogade, forslag om mindre bogudsalg på campus samt ønsker om kulturelle tilbud og selvfølgelig god kaffe til både studerende og beboerne i området, siger rektor, Brian Bech Nielsen og fortsætter:

”Vi er endnu ikke gået i gang med detailplanlægningen af området, men med efterårets proces går vi nu så småt i gang med at lægge de første spor på vejen mod en fremtidssikret campus af høj international klasse. Jeg ser frem til at høre de mange gode idéer og forslag”.

Dine idéer er vigtige

Universitetet samler interne og eksterne interesserenter til en fælles idéudvikling af fremtidens campus på to workshops i løbet af efteråret. Den første afholdes 7. oktober, og den næste finder sted 9. december. Deltagerne er repræsentanter fra erhvervs- og kulturlivet, det politiske liv, Aarhus Kommune samt borgere fra lokalområdet, studerende og ansatte på Aarhus Universitet og universitetets øverste ledelse. De mange input tages med i den i videre proces med at udvikle området.

Har du input til, hvad fremtidens campus kan indeholde, så hører universitetet meget gerne fra dig. På hjemmesiden www.nycampus.au.dk kan du skrive dine idéer til fremtidens campus og læse mere om processen.

Parallelt med universitetets idéindsamling kører FEAS en forberedende proces frem mod udarbejdelsen af en lokalplan for området. Læs mere.

Frem mod overtagelsen af Kommunehospitalet i 2019 foregår der desuden en intern proces på universitetet om disponeringen af arealerne og indflytningstakten i tæt dialog med de berørte fakulteter.

Yderligere oplysninger

Se mere på www.nycampus.au.dk.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

  • Kommunikations- og pressechef Anders Correll, Aarhus Universitet, ac@au.dk
  • Charlotte Lyngholm, Chef for Byggeri og Planlægning, Aarhus Universitet, cl@au.dk
  • Berit Kornbæk Boisen, Chef for Bygningsøkonomi og Jura, Aarhus Universitet, bkb@au.dk

Læs nyhed fra 05.01.16: AU flytter ind i hospitalsbygningerne på Nørrebrogade

Samarbejde, Alle grupper, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet