Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet indgår samarbejdsaftale med Viborg Kommune

Samarbejdsaftalen mellem Aarhus Universitet og Viborg Kommune sætter fokus på brug af viden fra og udvikling af Aarhus Universitets afdeling i Foulum og et styrket samarbejde mellem det stærke juridiske miljø i Viborg og jurastudiet i Aarhus.

03.09.2020 | Lonni Klitgaard

Aarhus Universitet i Foulum

Foto: Anders Trærup, AU Foto

En ny aftale mellem Viborg Kommune og Aarhus Universitet er formuleret i et tæt samarbejde mellem repræsentanter fra universitetet og kommunen. Både aktører i Viborg Kommune og på Aarhus Universitet vil blive inddraget for at omsætte aftalens målsætninger til virkelighed.

Med aftalen kommer universitetets forskning i spil, og den betyder desuden flere karrieremuligheder for de studerende, siger rektor Brian Bech Nielsen: 

"Med aftalen ser jeg frem til at styrke det allerede gode samarbejde, hvor vi starter med at sætte fokus på to områder. Vi kan i fælleskab bidrage til et endnu stærkere Foulum og udvikle nye muligheder for landbruget ved at sætte Foulums fremragende forskning i spil i endnu højere grad. Med samarbejdet sætter vi også fokus på Viborgs mange spændende arbejdspladser for vores juridiske dimittender, og jeg er glad for, at de studerende allerede under studiet bliver præsenteret for mulige karriereveje i Viborg, da det kan være med til at styrke deres jobmuligheder efter endt uddannelse."     

Også borgmester Ulrik Wilbek er glad for samarbejdsaftalen med Aarhus Universitet:

"Jeg synes, vi har lavet en aftale, som er både realistisk og ambitiøs. Vi har valgt at fokusere samarbejdet på de to områder, hvor vi allerede har et solidt fundament men, hvor der samtidig er potentiale for meget mere – nemlig landbrug og jura".

Indholdet i samarbejdsaftalen er at:

  • Få en fælles visions- og udviklingsplan for Foulum-området inden for jordbrug, bioøkonomi og klima.
  • Tiltrække investeringer og virksomheder til Foulum.
  • Bruge universitetets viden inden for bioraffinering, lavbundsjorde og arealforvaltning til at fremtidssikre landbrugsarealer, mindske klima- og miljøbelastning og udvikle nye muligheder for landbruget. 
  • Styrke indsatsen i forhold til internationale medarbejdere og ph.d.-studerende i Foulum.
  • Styrke samarbejde mellem de mange juridiske arbejdspladser i Viborg og jurastudiet i Aarhus, herunder studieture, karrierearrangementer, udbygning af muligheder for studiepraktik og projekter, samt udbrede kendskabet til de mange karrieremuligheder i Viborg.
  • Realisere ambitionen om en international konference inden for den grønne dagsorden.

Verdensklasse viden i baghaven skal bruges

De to fokusområder i samarbejdsaften, ser Ulrik Wilbek store potentialer i. "I Foulum udfører de forskning i verdensklasse. I Viborg Kommune har vi hele værdikæden inden for landbruget – lige fra uddannelse, til produktion, maskin- og fødevareproduktion og forskning. Med det nye samarbejde styrker vi mulighederne for udvikling af landbruget og relaterede erhverv", siger Ulrik Wilbek og fortsætter:

"Når det gælder jura, har Viborg et af de stærkeste juridiske miljøer i Danmark med meget attraktive karrieremuligheder for både nyuddannede og erfarne jurister. Det miljø skal vi bevare og udvikle yderligere for de studerende samtidig med, at vi styrker fortællingen om de mange karrieremuligheder".

Aftalen har ikke en udløbsdato, men bliver evalueret hvert andet år. Første gang i 2022.

Læs hele samarbejdsaftalen her

Samarbejde, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ekstern målgruppe