Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet indstillet til positiv akkreditering

Efter en betinget positiv institutionsakkreditering i 2017, har panelet nu vendt tommelfingeren helt op for Aarhus Universitets kvalitetssikringssystem.

04.09.2018 | Thomas Grønborg Sørensen

Prorektor Berit Eika glæder sig over panelets indstilling til positiv institutionsakkreditering. Foto: Anders Trærup.

Aarhus Universitet har lavet de nødvendige justeringer, og derfor er universitetet nu indstillet til en positiv institutionsakkreditering.

Sådan lyder meldingen fra det panel, der igennem det seneste år har gennemgået AU’s kvalitetssikringssystem for at undersøge, om universitetet har gjort noget ved de mangler, som blev udpeget i den første akkrediteringsproces i 2017.

Det vækker glæde hos prorektor Berit Eika, der står i spidsen for akkrediteringsprocessen:

”Vi er selvfølgelig ikke i mål, før Akkrediteringsrådet har nikket til indstillingen, men dette er en utrolig vigtig milepæl. Jeg mener i al beskedenhed, at vi rykkede hurtigt og effektivt på de ting, som det første panel problematiserede ved vores system, og den positive indstilling er en cadeau til den indsats, som ledere, medarbejdere og studerende har gjort hele vejen rundt”.

 

Udfordringerne er løst

Aarhus Universitets kvalitetssikringssystem – og ikke mindst medarbejdere og studerendes indsats for at udleve det – har hele vejen fået grundlæggende ros, men i den første akkrediteringsproces slog panelet ned på, at systemet havde mangler i forhold til monitoreringen af uddannelsernes forskningsbasering, samt i reglerne for udpegning af eksterne medlemmer til uddannelsesevalueringer.

Det er der nu rettet op på, og panelet noterer i det udkast til afgørelse, som universitetet har fået i høring, at AU har ’iværksat tiltag, der kan løse disse udfordringer’.

”Vi har blandt andet indført institutlederredegørelser, der styrker grundlaget for uddannelsesevalueringerne, ligesom vi også har sikret, at de eksterne eksperter møder både studerende og undervisere i forbindelse med evalueringerne. Det er gode løsninger, og jeg er godt tilfreds med, at panelet anerkender vores justeringer. Nu kigger vi frem mod rådets afgørelse, som forhåbentlig vil flugte med panelets indstilling”, udtaler Berit Eika.

Akkrediteringsrådet ventes at træffe den endelige afgørelse i slutningen af november. 

Uddannelse, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ekstern målgruppe