Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet investerer i teknologisk udvikling af undervisningen

Aarhus Universitet investerer nu 60 mio. kr. i at udbrede anvendelsen af teknologi i undervisningen – også kaldet educational IT.

20.12.2017 | Camilla Schrøder

En af de store gevinster ved EDU IT er udsigten til at styrke den forskningsbaserede undervisning. Med en udvidelse af det digitale læringsrum, skaber man grobund for en mere kvalificeret kontakt mellem underviserne og de studerende. FOTO: Anders Trærup

Mange undervisere har allerede med succes grebet teknologiens muligheder til at forny undervisningen. Bestyrelsen har på deres seneste møde vedtaget at investere 60 mio. kr., der skal understøtte de mange gode initiativer og sikre en fælles indsats på tværs af hele universitetet.

I tæt samarbejde med fagmiljøerne og de fire universitetspædagogisk centre vil man etablere en hub for educational IT, som skal sikre en systematisk indsats på tværs af universitetet og bliver støttefunktion og eksperimentarium for brugen af nye teknologier i undervisningen.

Prorektor Berit Eika står sammen med Udvalget for Uddannelse i spidsen for EDU IT-indsatsen, som er en del af den samlede digitaliseringssatsning for Aarhus Universitet. Ifølge hende gør universitetet en pionerindsats på området, som er med til at fremtidssikre universitetets uddannelser.

”Det er ambitionen, at Aarhus Universitet skal være first mover inden for EDU IT. Ved at styrke anvendelse af ny teknologi får vores studerende endnu bedre vilkår for at tilegne sig ny viden i et varieret samspil med forskere og undervisere”, siger Berit Eika.

En af de store gevinster ved EDU IT er udsigten til at styrke den forskningsbaserede undervisning. Med en udvidelse af det digitale læringsrum, skaber man grobund for en mere kvalificeret kontakt mellem underviserne og de studerende. Hvis studerende allerede har lyttet til en podcast, trænet og opøvet grundfærdigheder i redskabsfag eller diskuteret et fagligt emne i et online forum, inden de møder op, kvalificerer det den dialog, der er med underviseren og frigiver mere tid til feedback og vejledning.

Vi starter med Blackboard

Fordelene er mange, og prorektor understreger, at en stærk fælles læringsplatform er afgørende for det videre arbejde. Derfor er første skridt en forbedring af brugerfladen på Blackboard, så den bliver mere intuitiv og brugerinddragende.

”Der er behov for, at Blackboard bliver lettere tilgængelig og udbygges med flere funktionaliteter, så den fælles læringsplatform er en hjælp og ikke en barriere”, siger prorektor.

Øget brugervenlighed i Blackboard skal bane vej for udbredelsen af EDU IT-tiltag

Den forestående implementering af hele satsningen skal ske gennem en grundig proces i tæt dialog med fagmiljøerne, hvor indsatsen udmøntes i praksis. Der vil fortsat være plads til forskellige løsninger, og såvel institutter og fakulteter investerer parallelt i indsatsen.

Et supplement til fysisk undervisning

Prorektor understreger, at en anden vigtig fordel med indsatsen er større fleksibilitet for de studerende og plads til flere forskellige måder at lære på. Det kan i den sidste ende betyde, at flere holder fast i deres studie.

”Det digitale læringsrum er et supplement til undervisningen på campus og en ny måde at tilrettelægge undervisning på, som baner vej for, at de studerende i højere grad kan arbejde struktureret og aktivt med det faglige stof. Det vil stadig være den, der bestiller noget, der lærer noget – der er bare flere muligheder”, siger Berit Eika og peger på, at indsatsen dermed også har betydning for en høj studieintensitet.

Investeringen i udbredelsen af educational IT er andet trin i den digitaliseringssatsning, som Aarhus Universitet vil udfolde i de kommende år i en ambition om at ruste både forskere, studerende og den nuværende arbejdsstyrke til fremtidens digitale omstilling og til arbejdsmarkedets stigende efterspørgsel på dimittender med digitale kompetencer.

EDU IT-indsatsen bliver introduceret ved et kick off-arrangement for medarbejdere den 13. marts.

 

FAKTA om AU’s investering i educational IT

Educational IT styrker anvendelsen af læringsteknologi i uddannelserne i et samspil mellem teknologi, pædagogik og didaktik.

AU har et stærkt udgangspunkt. Universitetet begyndte allerede i 2001 at arbejde målrettet med anvendelse af teknologi i undervisningen.

Der er nu afsat 60 mio. kr. i perioden 2018-2023 til at strukturere og systematisere arbejdet med educational IT, som fremadrettet integreres i universitetets strategiske rammekontakt og implementeres med handleplaner på fakulteterne.

Investeringen omfatter redesign af undervisningsforløb, prioritering og tilpasning af teknologiske læringsværktøjer samt kompetenceudvikling og anerkendelse af excellent undervisning.

En EDU-IT Hub bliver ny fælles koordinerende udviklingsenhed, som understøtter og samarbejder med de universitetspædagogiske centre om anvendelsen af mere teknologi i undervisningen. Aktiviteter omfatter bl.a.

·         Udvikling, test og implementering af læringsteknologi

·         Øget brugervenlighed i universitetets fælles læringsplatform Blackboard

·         Samarbejde om redesign af undervisningen

·         Etablering af eksperimentelt undervisningslokale

·         Nødvendige videoproduktionsfaciliteter stilles til rådighed

·         Forestår projektledelsen af satsningen

·         Fordeling af seed money til projekter i fagmiljøerne

EDU IT Hub’en skal bemandes af medarbejdere med specialistkompetencer inden for teknologi og generalister, der står for koordinering og implementering. Der søges lige nu efter en leder, mens de øvrige kræfter forventes rekrutteret internt. EDU IT Hub’en begynder arbejdet i foråret 2018.

10 mio. fra den samlede satsning er allokeret til projektmidler til redesign af undervisningen.

 

 

Uddannelse, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab