Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet lancerer ambitiøs digital satsning

I de kommende år vil Aarhus Universitet trinvist realisere en ny, omfangsrig satsning inden for det digitale område, der skal ruste forskere, studerende og den nuværende arbejdsstyrke til fremtidens digitale omstilling. Bestyrelsen godkendte den 9. juni planerne for satsningens fire indsatsområder og gav samtidig grønt lys til at iværksætte det første indsatsområde i efteråret 2017.

13.06.2017 | Rikke Skovgaard Lindhard

AU iværksætter en 4-strenget digitaliseringssatsning, som skal ruste forskere og studerende til fremtidens arbejdsmarked. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Den digitale satsning indeholder fire konkrete indsatsområder, som vil blive udfoldet på Aarhus Universitet i de kommende år:

1. Uddannelse af flere naturvidenskabelige digitaliseringsspecialister
2. Udvikling af teknologi og pædagogik, der styrker anvendelsen af it i uddannelserne (Educational IT)      
3. Sikring af relevante digitale kompetencer på alle universitetets uddannelser og uddannelse af flere digitaliseringsspecialister uden for naturvidenskab og teknik
4. Styrke efter- og videreuddannelsesindsatsen inden for digitaliseringsområdet


Indsatsområderne udgør universitetets første bølge af bidrag til Danmarks digitale fremtid. En fremtid, der i følge Det Digitale Vækstpanel kalder på stærkere digitale kompetencer til alle faggrupper og et øget optag på uddannelserne inden for Science, Technology, Engineering og Mathematics – de såkaldte ”STEM-uddannelser”. Bestyrelsesformand Connie Hedegaard betoner vigtigheden af, at de digitale kompetencer ikke kun styrkes i de tekniske og naturvidenskabelige fagmiljøer, men også tænkes ind i de humanistiske og samfundsvidenskabelige:

”Fremtidens arbejdsmarked stiller ikke kun store faglige krav til de dimittender, vi udklækker. Det stiller også krav om, at vi kan finde svar på mange af de fundamentale udfordringer, som digitaliseringen fører med sig. Dette kræver evne til at bringe mange forskellige slags fagligheder i spil på tværs af fakultetsgrænser. Også når det drejer sig om digitalisering”.

Det er netop i mødet mellem de digitale kompetencer og den dybe faglighed, at den nye satsning får sin styrke. De fire indsatsområder består hver for sig af omfattende initiativer og er samtidig indbyrdes afhængig af hinanden. Derfor vil de løbende blive forelagt bestyrelsen til endelig godkendelse frem mod 2019, for at sikre både sammenhæng og individuel styrke.

”Vi er i bestyrelsen meget optaget af denne satsning og ikke mindst, at der skabes optimal sammenhæng mellem initiativerne, så digitaliseringssatsningen kommer hele universitetet til gode. Vi ønsker at fremtidssikre universitetets forskning og uddannelser og give dimittenderne de bedste forudsætninger for at kunne løse den store opgave, som samfundet står overfor ”, siger Connie Hedegaard.

Det første indsatsområde, der fokuserer på en ekspansion af uddannelse og forskning i de naturvidenskabelige digitale fagmiljøer, bliver igangsat i efteråret 2017. De tre øvrige indsatsområder skal fremlægges for bestyrelsen efter følgende plan:

  • Oktober 2017: Educational IT
  • Tentativ 2018: Sikring af relevante digitale kompetencer i alle uddannelser og uddannelse af flere digitaliseringsspecialister uden for naturvidenskab og teknik.
  • Tentativ 2019: Styrke efter- og videreuddannelse af den nuværende arbejdsstyrke

 

 

Politik og strategi, Alle grupper, Alle AU-enheder, Ledelsen