Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet sætter FN's verdensmål på landkortet

Aarhus Universitet afholder konference om FN’s Verdensmål. Konferencen samler en række nøgleaktører i det fortsatte samarbejde med omverdenen, hvor det handler om at løfte den dybe og brede viden ud i samfundet. Connie Hedegaard er hovedtaler ved konferencen ”Partnerskaber for en bæredygtig fremtid – om FN’s bæredygtighedsmål”, som finder sted mandag den 4. februar.

29.01.2019 | Rasmus Rørbæk

Vi står som klode over for udfordringer, der kræver handling og partnerskaber mellem viden, industri og samfund for at håndtere. Men er der én ting, mennesket har vist gennem historien, så er det, at vi sammen kan tilpasse og forandre os, når det er nødvendigt.

Det er temaet, når konferencen ”Partnerskaber for en bæredygtig fremtid – om FN’s bæredygtighedsmål” foregår i Aarhus d. 4. februar. Verden over ses betydningen af klimaets forandringer, af konflikters omkostninger og af den voksende befolknings behov for fødevarer og energi til livets opretholdelse.

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York en hidtil uset transformativ udviklingsdagsorden med 17 konkrete verdensmål. Med dem forpligtes alle FN’s medlemslande til at bekæmpe bl.a. fattigdom og sult i verden, til at sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, samt til at bestræbe sig på en mere bæredygtig økonomisk vækst.

”De 17 verdensmål er et meget stærkt initiativ, som vi i Danmark bør gøre os store bestræbelser for at imødekomme og udbrede. Vi har et rigtig godt udgangspunkt takket være fremsynet forskning og god vidensudveksling mellem universiteterne og industrien,” siger Connie Hedegaard, bestyrelsesformand for Aarhus Universitet.

Internationalt og herhjemme bliver FN’s verdensmål i stigende grad en fælles referenceramme, der inddrager offentlige virksomheder, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner, når man taler om en ønskværdig fremtid for os alle og for samfundet som helhed.

Skal målene indfries, har landets universiteter et særligt ansvar for at understøtte samfundets forandring ved at levere viden, evidensbaserede løsninger og teknologi, der kan understøtte indfrielsen af målsætningerne. Men det er ikke gjort med det alene, og her er kernen i konferencens sigte: Det vil kræve partnerskaber i arbejdet, der skal transformere bl.a. uddannelses- og sundhedssystemer, energiforbrug, fødevareproduktion og byplanlægning.

”Vi har på universitetet et stort potentiale til at skabe flere stærke alliancer og bringe forskning, uddannelse og teknologisk udvikling endnu mere ind i det samarbejde, der foregår med offentlige og private aktører. Derfor er jeg glad for at se den store interesse for konferencen, og jeg ser frem til de faglige indlæg og debatten om, hvordan vi kan skabe endnu bedre partnerskaber for en bæredygtig fremtid,” siger Connie Hedegaard.

Konferencens 350 deltagere repræsenterer et bredt udsnit fra bl.a. dansk industri, organisationer, myndigheder og vidensorganisationer i Danmark. Programmet indeholder oplæg fra fire forskningsledere, der hver er med i front på forskningsområder med stor betydning for verdensmålene: biobaserede samfund, intelligente byer, sundhed i globalt perspektiv, og om hvordan vi alle kan blive bæredygtige forbrugere.

På konferencen vil der også være 21 konkrete eksempler på samarbejdsprojekter, innovative teknologier og den nyeste forskning i form af præsentationsstande med deltagelse fra forskere og studerende fra universitetet, samt en række samarbejdspartnere inden for industrien og samfundet.

Forskning, Alle grupper, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet, Arrangement, Alle AU-enheder, Samarbejde