Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet tager kritik af myndighedsrådgivning alvorligt

Berlingske Tidende bragte lørdag den 25. november en artikel, hvori en tidligere medarbejder ved universitetet, Bjørn Molt Petersen, kritiserer de beregninger, som Aarhus Universitet leverede i forbindelse med vedtagelse af Landbrugspakken.

26.11.2017 | Dekan for ST Niels Christian Nielsen og rektor Brian Bech Nielsen

Bjørn Molt Petersen kritik går på, at der er væsentlige fejl og usikkerheder i en anvendt regnemodel (NLES4) for Landbrugspakken.

Den kritik tager vi meget alvorligt på Aarhus Universitet. Vi vil derfor hurtigt udarbejde en redegørelse, der forholder sig til den rejste kritik.

Forskerne bag beregningerne til Landbrugspakken valgte at bruge NLES4, fordi den indeholder en mere faglig korrekt beregning af, hvor meget jordvand, der strømmer ud af rodzonen end tidligere anvendte modeller. En parameter, der er helt afgørende for, hvor meget nitrat, der strømmer ud af rodzonen. Derfor giver denne model en bedre respons for, hvordan udvaskningen af tilført kvælstofgødning reduceres ved ændret dyrkningsstrategi. Modellen er desuden funderet på langt flere og nyere måledata for udvaskning end tidligere modeller.

Vi er enige med Bjørn Molt Petersen i, at tallene fra regnemodellen NLES4 er behæftet med usikkerhed ganske som tidligere modeller. Når modellen blev valgt, er det fordi den efter vores opfattelse, er den regnemodel, der giver det mest retvisende billede.

Der må imidlertid ikke kunne rejses kritik af det faglige grundlag for rådgivningen - også selv om den blev udført under et betydeligt tidspres. Derfor vil vi nu grundigt gennemgå grundlaget og de beregninger, rådgivningen bygger på. I den forbindelse vil vi invitere Bjørn Molt Petersen til møde, hvor han kan fremlægge og drøfte sin kritik af den valgte regnemodel med de involverede forskere på Aarhus Universitet. 

Resultatet af denne undersøgelse vil blive fremsendt til Miljø- og Fødevareministeriet og offentliggjort på universitetets hjemmeside.

 

 

Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab