Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet tilbyder 7.399 en studieplads

Det frie optag er stort set et overstået kapitel på Aarhus Universitet, og den store stigning i antallet af meget kvalificerede ansøgere betyder, at grænsekvotienten for langt de fleste studier er højere end i 2015.

29.07.2016 | Signe Opstrup

Aarhus Universitet tilbyder 7.399 ansøgere en studieplads. Foto: Melissa Bach Yildirim

Alt i alt kan Aarhus Universitet i år tilbyde 7.399 ansøgere en studieplads. Det er en stigning på 1,1% i forhold til sidste år. Det er særligt ingeniør-, sprog- og businessuddannelserne, der oplever fremgang på Aarhus Universitet, hvorimod der naturligvis er en tilbagegang på de dimensionerede uddannelser.

”Jeg er rigtig glad for at kunne tilbyde de mange nye og meget kvalificerede studerende en plads på Aarhus Universitet. Vi har fremgang på både ingeniør-, sprog- og businessuddannelserne, og det er godt for efterspørgslen af kandidater. Samtidig ser vi en stigning i kvotienten på en lang række af vores uddannelser, og på langt de fleste uddannelser har vi nu adgangsbegrænsning. Det betyder også, at vi må skuffe mange unge, som har søgt ind på Aarhus Universitet. Dem opfordrer vi hurtigst muligt til at tage kontakt til studievejlederne, som kan hjælpe dem videre i deres uddannelsesforløb,” siger prorektor for uddannelse Berit Eika. 

Især den øgede interesse for businessuddannelser slår igennem i universitetets optagelsestal. Således kan uddannelserne i Herning tilbyde 50 flere studiepladser end i 2015, og der ses især stor fremgang på uddannelserne Business Development Engineer og Economics and Business administration.

Igen i år har der generelt været en stor stigning på ingeniøruddannelserne, og samtlige ingeniøruddannelser med sommerstart i Aarhus kan melde om fuldt optag. Hvorimod der på ingeniøruddannelserne med vinterstart stadig er ledige studiepladser. Både ingeniør- og businessuddannelser indgår i universitetets strategiske satsninger, der skal imødekomme samfundets og arbejdsmarkedets efterspørgsel på kandidater. Læs mere om strategien

På Arts er der fremgang i de klassiske sprogfag - helt i tråd med universitetets sprogstrategi, der vil styrke sprogområdet ved at udbygge Nordens største forsknings- og uddannelsesmiljø inden for de europæiske hovedsprog gennem en forening af kultur- og erhvervssprogene.

Også universitetets sundhedsuddannelser har været efterspurgt blandt ansøgerne. Ikke mindst i bunken af kvote 2-ansøgninger, hvor medicinuddannelsen som noget nyt henter 20% af sine nye studerende fra. Målet er at fremme kompetencer som empati, kommunikation og robusthed.

Mange kvalificerede ansøgere

I alt har Aarhus Universitet modtaget over 27.000 ansøgninger, og mere end 10.000 ansøgere havde Aarhus Universitet øverst på ønskesedlen. Universitetet kan samtidig notere sig en stigning i karaktergennemsnittet for de studerende, der har søgt ind på nogle af universitetets mest populære uddannelser med begrænset antal pladser. Derfor træder adgangsbegrænsning i kraft på flere uddannelser, da der er flere kvalificerede ansøgere end antal udbudte studiepladser.

”Det er dejligt at se, at mange kvalificerede ansøgere har øje for den høje kvalitet i vores uddannelser, og at rekordmange har valgt Aarhus Universitet som førsteprioritet. Selvom karakterer ikke er det eneste mål for de studerendes faglige niveau, er det en god indikator for, at de studerende har et solidt grundlag for at dygtiggøre sig inden for deres fag,” siger prorektor for uddannelse Berit Eika.

Ledige pladser kan søges i august

Alle ansøgere skal bekræfte deres studieplads senest den 5. august. En række af Aarhus Universitets uddannelser har stadig enkelte ledige pladser.

Studerende, som ikke er kommet ind på universitetet i det ordinære optag, kan derfor undersøge, om der er ledige pladser på beslægtede uddannelser. I første omgang er der ansøgningsfrist til de ledige pladser den 7. august. Hvis der herefter er ledige pladser, vil der igen være mulighed for at søge ind på de pågældende uddannelser. Ansøgningerne bliver behandlet, efterhånden som de kommer ind.

Universitetets studievejledere sidder klar til at rådgive de studerende, der har spørgsmål vedrørende studievalg, ansøgning og optag:

Yderligere oplysninger:

Prorektor for uddannelse Berit Eika, tlf. 28 99 24 63.
Kommunikations- og pressechef Anders Correll, tlf. 28 99 22 35 og ac@au.dk.

Tidligere års optag:

 • 2015: 7.322
 • 2014: 7.226
 • 2013: 7.276
 • 2012: 7.160
 • 2011: 7.177
 • 2010: 6.949

Højeste kvotienter i 2016:

 • Antropologi (AR), 10,7
 • Cognitive Science (AR), 11,1
 • Molekylær medicin (ST), 10,5
 • Medicin (HE), 10,9
 • Odontologi(HE), 10,3
 • Psykologi (Aarhus BSS), 11,1

 

Læs også

Uddannelse, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet, Alle AU-enheder