Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitets 2025-strategi går nu i høring

Medarbejdere og studerende har nu mulighed for at læse og kommentere på udkastet til AU’s kommende strategi. Der er lagt op til en fortsættelse af universitetets kurs, men nye mål og indsatsområder har fundet plads i strategien.

03.09.2019 | Thomas Grønborg Sørensen

”Det er en præcisering og en skærpelse af kursen”.

Sådan beskriver rektor Brian Bech Nielsen kort det udkast til Aarhus Universitets nye strategi, som universitetsledelsen netop har sendt i høring blandt medarbejdere og studerende.

”Vi har et stærkt universitet, som er i god gænge, og vi har en række langsigtede strategiske satsninger, som rækker ind i de kommende år. Som f.eks. de faglige satsninger på bl.a. it- og ingeniørområderne, samt på folkeskoleområdet og businessområdet. Så der er ingen grund til at revolutionere alting. Vi forsøger generelt at skærpe kursen med de allerede etablerede satsninger, men der er også nye indsatsområder med. Universitetet er hele tiden i bevægelse, ligesom vores omverden er det, og det skal den nye strategi rumme”, fortæller han.

Hvad begejstrer os – og hvordan begejstrer vi?

Brian Bech Nielsen håber på, at høringen bliver et startskud til en fælles samtale om universitetets plads i samfundet, som kan engagere både medarbejdere og studerende:

”Det er vigtigt for mig, at vi med strategien sætter barren meget højt for vores faglige ambitioner. Både for vores egen skyld, men også for at vise omverdenen, at vi har høje ambitioner for bidrag til samfundet. Derfor håber jeg, at strategien kan starte en samtale om, hvad der begejstrer os ved vores fag og kerneopgaver – og ikke mindst, hvordan vi kan leve det ud i praksis og på den måde skabe værdi for samfundet. Det er i sidste ende det, strategiens mål og indsatser handler om”.

Fra vision til delmål

Strategiens udgangspunkt er, Aarhus Universitet skaber værdi for samfundet gennem tre overordnede aktiviteter: Forskning, uddannelse og samarbejde. Herunder opstiller strategien seks ligeværdige kerneopgaver:

 • Grundforskning af høj, international kvalitet
 • Forskningsbaserede uddannelser af høj, international kvalitet
 • Bidrag til samfundets udvikling og velfærd
 • Forskningsbaserede løsninger af samfundsudfordringer
 • Dimittender til fremtidens arbejdsmarked
 • Udvikling af forskertalenter og forskningsintegration.

Hver kerneopgave rummer både mål og delmål, der peger frem mod konkrete indsatser. Opgaven om grundforskning rummer eksempelvis delmål om bedre karriereudviklingsmuligheder og større diversitet i forskningsmiljøerne.

”Indsatsen for at forbedre kønsbalance og diversitet er et eksempel på et tema, der fylder langt mere end tidligere. Det er et område, vi er blevet meget mere opmærksomme på, end man var, da den tidligere strategi blev lavet i 2012. Vi er mere bevidste om, at diversiteten er vigtig både for kvaliteten af kerneopgaverne og for arbejdsmiljøet, og derfor foreslår vi at trække det helt ind som ét af de centrale mål for universitetet frem mod 2025”, siger Brian Bech Nielsen.

Rektoren peger på bæredygtighed som et andet tværgående tema, der får større betydning på universitetet i de kommende år. Han pointerer, at der sideløbende arbejdes med en særskilt bæredygtighedsstrategi, der skal spille ind i den overordnede strategi.

Broer til verden

Brian Bech Nielsen peger desuden på internationalisering som én af de vigtige tværgående sigtelinjer. Den indebærer konkret delmål om at få flere internationale ansøgere til videnskabelige stillinger, samt om at etablere flere partnerskaber med udenlandske institutioner. Men det bagvedliggende formål er mere grundlæggende for rektoren:

”Flere af verdens lande er begyndt at vende blikket indad. Vi ser protektionistiske strømninger både erhvervsmæssigt, politisk og kulturelt. Og jeg synes det er vigtigt, at vi som universiteter kæmper for at bevare vores rolle som brobyggere til omverdenen. Viden, talenter og ideer skal have frihed til at krydse grænser. Og det har altid ligget i universiteternes DNA, at man samarbejder på tværs af nationer om både forskning og uddannelse. Det har vi i universitetsledelsen været meget opsatte på at markere i strategien – derfor indgår det også i selve visionen, at Aarhus Universitet skal bygge bro til verden. Jeg kan ikke sige det tydeligt nok: Det er ikke bare afgørende – men helt og aldeles afgørende – for et land som Danmark, at universiteterne tænker og agerer internationalt”.

LINK: SE UDKASTET TIL STRATEGI 2025

Sådan er strategiudkastet blevet til

 • Udkastet til universitetets nye strategi er blevet udformet af universitetsledelsen i dialog med Aarhus Universitets bestyrelse og den bredere lederkreds (institutledere og centerledere).

Hvordan er processen frem mod den endelige strategi?

 • Strategien er i høring frem til 24. oktober kl. 9.
 • Medarbejdere og studerende opfordres til at drøfte udkastet og give input til den lokale institutledelse, samarbejdsorgan eller studenterorganisation. Fakultetsledelserne og institutledelserne organiserer høringsprocesserne lokalt og indsender samlede høringssvar.

 

Udkastet er sendt til

 • Fakulteter
 • Institutter
 • Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen (LEA)
 • Akademiske råd
 • Studenterrådet, Konservative Studerende og Frit Forum
 • Hovedsamarbejdsudvalget, Hovedarbejdsmiljøudvalget, fakulteternes samarbejdsudvalg, samt administrationens samarbejdsudvalg
Politik og strategi, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Ledelsen