Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitets Forskningsfond støtter Aurigas forslag om at sælge Cheminova

Bestyrelsen i Auriga Industries A/S har besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen vil fremlægge et forslag om at sælge Cheminova A/S til FMC Corporation (FMC).

08.09.2014

Brian Bech Nielsen, formand for Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF), udtaler i forbindelse med ejerskiftet:
”AUFF har som hovedaktionær i Auriga været i dialog med Aurigas bestyrelse om at undersøge mulighederne for at finde en ny og bedre ejer til Cheminova A/S. AUFF ønskede i den forbindelse en ejer, der har ambitioner om at fortsætte og udvikle driften af virksomheden i Danmark og i udlandet, har den nødvendige kapitalbaggrund til at styrke og udvikle virksomhedens position og at prisen er rigtig”.

Om køberen siger bestyrelsesformanden:
”Aurigas bestyrelse har nu meddelt, at man gennem en omfattende udvælgelsesproces har fundet en køber, der matcher de forventninger, som vi har til en ny og bedre ejer. Derfor kan AUFF’s samlede bestyrelse støtte Aurigas forslag om at sælge Cheminova A/S til FMC, og vi værdsætter det store arbejde, som bestyrelse og direktion i Auriga har gjort for at identificere og evaluere et stort felt af potentielle interesserede købere til fordel for alle aktionærer”.

I AUFF har man nøje vurderet fordele og ulemper ved Aurigas salg af Cheminova A/S.
Det er AUFF’s klare opfattelse, at Cheminova A/S i dag er en meget veldrevet virksomhed med dygtige og dedikerede medarbejdere. Det er også AUFF’s opfattelse, at Cheminova A/S fremover vil blive mødt af en stigende konkurrence på verdensmarkedet. Virksomheden står derfor over for en række strategiske udfordringer og en udvikling, der vil kræve et højt investeringsniveau. Dette løses bedst gennem et salg til en kapitalstærk køber, der har de nødvendige forudsætninger og en ambition om at udvikle virksomheden. Fondens samlede bestyrelse mener derfor, at både for Cheminova A/S og for Fonden er den rette køber nu fundet og på det rette tidspunkt.

”Jeg er overbevist om, at ejerskiftet til FMC vil styrke både Cheminovas og FMC`s fortsatte udvikling. De to virksomheder komplementerer hinanden både hvad angår produktion, produkter og markeder. Det gælder ikke mindst mulighederne for gennem nye investeringer at kunne styrke den herværende produkt-, portefølje- og produktionskapacitet til gavn for kunderne, de dygtige medarbejdere og virksomheden som helhed”, siger Brian Bech Nielsen.

Det er endnu for tidligt, at udtale sig om, hvordan salget vil påvirke AUFF's aktiviteter, men bestyrelsesformanden lægger op til, at målet er at afsætte flere midler til den videnskabelige forskning på Aarhus Universitet.

”Vi har som forskningsfond et helt klart og veldefineret formål, nemlig at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Med Aurigas salg af Cheminova A/S får vi nu mulighed for at øge støtten til forskningen til gavn for hele samfundet. Hvor meget og hvordan vil vi drøfte i bestyrelsen i løbet af efteråret", siger bestyrelsesformanden for AUFF Brian Bech Nielsen.

Kort om AUFF
AUFF blev grundlagt i 1944 med det formål at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. AUFF har siden da været hovedaktionær i Auriga Industries A/S. Fonden har derigennem støttet Cheminovas udvikling fra at være en mindre lokal virksomhed, til i dag at være en omfattende, globalt orienteret virksomhed med fokus på miljøbevidste løsninger og produktion.
Ud over ejerandelen i Auriga Industries har AUFF gennem årene opbygget væsentlige interesser i bl.a. følgende selskaber: Forskningsfondens Ejendomsselskab, Parkkollegierne, Alexandra Instituttet, Incuba og Aarhus Universitetsforslag. For yderligere information om AUFF henvises til: www.auff.dk
Kontakt:

For yderligere information kontakt venligst
Bestyrelsesformand i AUFF Brian Bech Nielsen, tlf. 8715 2025
Direktør i AUFF Jørgen Lang, tlf. 8715 3361

Politik og strategi, Administration (Faglighed), Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Offentligheden/Pressen, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder