Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitetsforlag går på det amerikanske bogmarked med viden om nordiske forhold

Danmark og de andre nordiske lande er mere end hygge, Den lille Havfrue og de kongelige familier. Snart kan amerikanere læse om børnelitteratur, tillid og lighed i et nordisk perspektiv i serien The Nordic World, som udgives på Aarhus Universitetsforlag i fællesskab med The University of Wisconsin Press.

15.01.2021 | Henriette Stevnhøj

Aarhus Universitets forskere skriver om Norden til amerikanerne. Aarhus Universitetsforlag og The University of Wisconsin Press lancerer i fællesskab en bogserie om nordisk kultur og samfund. De første titler udkommer i maj 2021. Foto: Aarhus Universitetsforlag.

De nordiske landes særegenheder, ikke mindst velfærdsstaten med det høje skattetryk, er betragtet af andre nationer med både skepsis og misundelse – og blev ligefrem et tema i Bernie Sanders præsidentkampagne.

Nu får amerikanerne mulighed for at dykke ned i nordisk kultur og samfund med bogserien The Nordic World, som Aarhus Universitetsforlag udgiver i samarbejde med The University of Wisconsin Press. De første fem bøger i serien skrives af forskere ved Aarhus Universitet.

Aftalen med det amerikanske universitetsforlag er landet efter adskillige års forarbejde og er en del af det danske forlags strategi om styrke dets internationale profil. Det fortæller Carsten Fenger-Grøndahl, direktør ved Aarhus Universitetsforlag.

”Forlaget har altid haft en international udgivelseslinje, og vi har hele tiden haft distributører i udlandet og udgivet bøger på engelsk. Men det er første gang, vi planlægger og udgiver sammen med et internationalt forlag til det amerikanske marked.

Sanders og Trump har hjulpet

Bogserien lanceres i maj med titlerne Equality in the Nordic World af Carsten Jensen, Happiness in the Nordic World af Christian Bjørnskov og  Economic Performance in the Nordic World af Torben M. Andersen. I efteråret følger Social Trust in the Nordic World af Gert Tinggaard Svendsen og Children’s Literature in the Nordic World af Charlotte Appel og Nina Christensen.

Målet er give et facetteret billede af de nordiske velfærdsstaters værdigrundlag. 

”Der er momentum nu. Vi har solidt rygstøtte på grund af vores medlemskab af den internationale brancheforening for universitetsforlag, og der er interesse for de nordiske velfærdssamfund. Den er godt hjulpet på vej af præsidentielle udtalelser – nogle mere retvisende end andre – og det er netop her, vi ser vigtigheden af at komme på banen med viden om nordiske forhold, så fortællingerne ikke alene bygger på meninger og forkerte antagelser. Heldigvis er vores amerikanske partner enige”, siger Carsten Fenger-Grøndahl.

Samarbejdet med The University of Wisconsin Press kom i stand efter et forsøg på at etablere et dansk-kinesisk samarbejde.

”Vi havde lagt mange ressourcer i en bogserie om nordiske samfundsforhold, der skulle udgives på et forlag i Kina, men som gik i vasken meget sent i forløbet. Det betød til gengæld, at vi havde et koncept i kufferten, da vi året efter var på en bogmesse i Frankfurt, hvor jeg traf direktør Dennis Lloyd fra The University of Wisconsin Press. Han var langt inde i overvejelser om at publicere bøger om Norden, og da vi fik mulighed for at snakke sammen, havde vi det ene interessesammenfald efter det andet”, fortæller Carsten Fenger-Grøndahl. Detaljerne faldt på plads på en række møder i Madison i februar 2020 mellem seriens redaktør, Karina Bell Ottosen, og staben på The University of Wisconsin Press.

Norden må gerne trende

Mens forlaget i Aarhus har defineret de første emner, bliver resten af bogserien planlagt i fællesskab mellem de to forlag. Rammen er forskningsbaseret viden om velfærd i Norden. De kommende læsere skal findes i uddannelses- og forskningssektoren samt erhvervslivet, og midlet til at nå dem er et stykke af vejen erfaringerne fra den populære serie ’Tænkepauser’, som formidler akademisk viden i kort form.

”Det er et mål at bløde op på skellet mellem videnskabelig publicering og en artikel i en avis. En bog i The Nordic World-serien bliver længere end en Tænkepause, men den skal også kunne læses af andre end fagnørden, og selv om vi har defineret målgruppen ret stramt, håber vi at favne flere end dem, som beskæftiger sig med nordiske forhold af professionelle grunde. Vi drømmer faktisk om, at det bliver en trend at vide mere om nordiske samfundsforhold. Nu starter vi i al fald en lille bevægelse, som kan danne ringe i vandet”, siger Carsten Fenger-Grøndahl.

Børnelitteratur i øjenhøjde

Han har ikke favoritter blandt bøgerne i pipeline, men han glæder over, at en af de planlagte titler er Children’s Literature in the Nordic World.

”Bogen er et eksempel på, at serien ikke alene er samfundsvidenskabelig, men også beskæftiger sig med andre aspekter af vores samfund, fx børn. I Danmark har vi en stærk tradition for at tale med børn i øjenhøjde, og det er spejlet i børnelitteraturen gennem historien til nu. DR-kanalen Ramasjang er et meget godt eksempel på en dansk særegenhed”, siger Carsten Fenger-Grøndahl.

Han understreger, at bogserien ikke skal opfattes som et selvstrækkeligt nordisk bidrag, som amerikanerne skal tage ved lære af.

”Som universitetsforlag er vi sat i verden for at bringe forskernes viden i spil, og vi vil gerne medvirke til at skabe fundamentet for en god dialog, uden at det bliver et skønmaleri. Men vi skal ikke bare fremhæve forskelle, vi fortæller også om de mange ligheder, der er mellem nationerne”, siger Carsten Fenger-Grøndahl.  

 

Fakta:

The Nordic World lanceres i maj 2021 og er planlagt til at udkomme fire gange årligt som trykt bog, e-bog og lydbog.

 

Kontakt

Forlagsdirektør Carsten Fenger-Grøndahl
Aarhus Universitetsforlag
M:29 86 27 60
E-mail: cfg@unipress.au.dk

Samarbejde, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet