Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Administrationens budget reduceres planmæssigt

Administrationens planlagte besparelser på 100 mio. kr. frem til 2019 indgår som et led i den samlede økonomiske plan for universitetet, som bestyrelsen netop har godkendt.

15.06.2016 | Arnold Boon, universitetsdirektør

Universitetsledelsen har besluttet at fastholde en årlig 2 %-reduktion af det administrative budget i 2020 og årene derefter. Foto: Jesper Rais, AU.

Fakulteterne og administrationen har det seneste halve år arbejdet på en økonomisk plan for, hvordan universitetet vil håndtere konsekvenserne af Finanslov 2016, som indebærer en betydelig indtægtsnedgang for AU. Bestyrelsen har på sit møde den 14. juni 2016 godkendt planen.

For administrationen betyder det først og fremmest, at vi vil fastholde vores fokus på at nedbringe de administrative udgifter og effektivisere arbejdsgangene.

Universitetsledelsen besluttede allerede i 2014 at reducere fagmiljøernes betaling til administrationen med 100 mio. kr. frem til 2019 svarende til en besparelse på ca. 2 % årligt. Både vicedirektørområder og administrative centre er allerede kommet langt i arbejdet med at implementere disse besparelser under inddragelse af de lokale samarbejdsudvalg, og det arbejde fortsætter uændret.

Universitetets samlede besparelse som følge af den seneste finanslov er estimeret til 280 mio. kr. frem til og med 2019. Pengene hentes ved en gradvis reduktion af udgifter til både bygninger, drift og løn ved naturlig afgang samt ved at nedbringe fagmiljøernes bidrag til universitetsledelsens strategiske midler (USM). Administrationens igangværende besparelse på de 100 mio. kr. indgår som et led heri. Læs mere

En af konsekvenserne af de økonomiske stramninger er, at der gradvis over de kommende år bliver færre administrative medarbejdere. Men besparelserne bliver indfaset i et tempo, der giver os tid til at finde fornuftige løsninger og løbende justere driften til de ændrede vilkår. Det betyder, at nedgangen i antallet af medarbejdere vil ske gennem naturlig afgang.

Når vi sætter det lange lys på og kigger forbi 2019 vil det fortsat være et vilkår for administrationen, at der bliver færre penge at gøre med. I universitetsledelsen har vi nemlig besluttet at fastholde en årlig 2 %-reduktion af det administrative budget i 2020 og årene derefter. Det skal sikre, at en større andel af universitetets budget kan anvendes på forskning og uddannelse.

I takt med at der bliver færre medarbejdere til at løse opgaverne, skal vi finde ressourcer til at investere i procesoptimering og digitalisering. Selvom det er et paradoks, at det nogle gange koster penge at spare penge, er procesoptimering og digitalisering nødvendige redskaber til at effektivisere vores arbejdsgange. Det er en forudsætning for, at vi også i fremtiden kan møde studerende og forskere med høj kvalitet i den administrative service.

Læs også

 

 

 

Administrativt, Teknisk/administrativ medarbejder, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Administrativt, Politik og strategi, Politik og strategi