Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Administrationens budget skal fortsat styres stramt

Administrationen er i gang med at implementere en besparelse på 100 mio. kr., som blev iværksat primo 2015. Men stramninger i Finanslov 2016 kræver, at mulighederne for såvel nye indtægter som besparelser undersøges i løbet af foråret. Alle medarbejdere opfordres til at komme med forslag.

12.02.2016 | Universitetsdirektør Arnold Boon

Foto: Jesper Rais, AU.

Kære medarbejdere i administrationen.

Frem til sommer skal universitetet udarbejde en økonomisk plan, der skal dæmme op for de konsekvenser, som Finanslov 2016 har for AU. Denne plan skal også tage højde for administrationens økonomiske situation.

Det er finanslovens såkaldte omprioriteringsbidrag, der i kombination med beskæringen af de konkurrenceudsatte forskningsmidler betyder, at universitetet samlet set må forvente en indtægtsnedgang på mindst 300 mio. kr. i perioden 2016-2019. På grund af fremdriftsreformen risikerer universitetet derudover en betragtelig bøde, hvis ikke de studerendes studietid reduceres væsentligt.

De administrative budgetter er i forvejen blevet gransket nøje gennem de seneste år, ikke mindst i forbindelse med omfattende besparelser i 2014. I starten af 2015 besluttede Universitetsledelsen endvidere at spare 100 mio. kr. på administrationen i årene 2015-2019.  Både vicedirektørområder og administrative centre er allerede kommet langt i arbejdet med at implementere disse besparelser under inddragelse af de lokale samarbejdsudvalg, og det arbejde fortsætter uændret den kommende tid.

På grund af de økonomiske tiltag, vi i forvejen har iværksat, forventer vi at kunne bevare en balance i universitetets regnskab i 2016. Men den indtægtsnedgang, som regeringen lancerede i sin seneste finanslov, kræver, at administrationen på lige fod med fakulteterne bruger de næste måneder på at overveje, hvordan de økonomiske udfordringer bedst tackles i 2017 og årene derefter.  Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvordan administrationens økonomi vil blive påvirket, da det hænger nøje sammen med de budgetplaner, fakulteterne er i gang med at udarbejde.  Vi vil derfor først og fremmest fokusere på arbejdet med at realisere den igangværende besparelse og dernæst undersøge mulighederne for yderligere tiltag, der kan lette presset på økonomien.

I universitetsledelsen er vi overbeviste om, at vi som universitetet når det bedste resultat ved fælles hjælp. Derfor har vi i LEA (Ledelseskredsen for Enhedsadministrationen) besluttet at fortsætte processen med lokale drøftelser om besparelser og effektiviseringer, så vi sammen får foretaget de rette prioriteringer at bygge videre på. For vi bliver nødt til at prioritere, hvis vi skal bevare kvaliteten i det arbejde, vi gør – og det skal vi. Vicedirektører, administrationschefer og lokale ledere vil derfor i de kommende måneder fastholde den økonomiske situation på dagsordenen i samarbejdsudvalgene og på medarbejdermøder i de administrative enheder. Forslag fra de lokale drøftelser indgår i løbet af april og maj i udarbejdelsen af universitetets samlede budgetplan, som skal præsenteres for bestyrelsen midt i juni.

Man behøver ikke have været her længe for at fornemme, at I leverer en professionel og dedikeret indsats på trods af de økonomiske udfordringer i både de forgangne og de kommende år. Det vidner om et stort engagement, som er en væsentlig forudsætning for at have en velfungerende administration. Jeg håber, at I alle fortsat vil deltage i de lokale drøftelser og ser frem til at samarbejde med jer om at finde løsninger, der sikrer, at AU også i fremtiden er et stærkt universitet med høj kvalitet i den administration, der skal understøtte forskning og uddannelse, og samtidig en god arbejdsplads for jer.

Venlig hilsen

Arnold Boon

Administrativt, Teknisk/administrativ medarbejder, Enhedsadministration, Aarhus Universitet, Politik og strategi, Alle AU-enheder