Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Administrationens navne er faldet på plads

Efter de seneste måneders organisatoriske justeringer i administrationen er enhedsbetegnelserne i de administrative centre og vicedirektørområderne nu endeligt vedtaget med få undtagelser.

20.03.2015 | Mette Helm

Enhedsbetegnelserne og organisationsdiagrammerne for Fællesadministrationen og de administrative centre er i store træk faldet på plads. Foto: Colourbox.

AU har i forbindelse med opfølgningen på problemanalysen ændret sin organisation på nogle centrale områder. Den ændrede organisation på AU betyder, at det har været nødvendigt at se navnene for vicedirektørområderne og de administrative enheder på universitetet efter i sømmene. Det har resulteret i følgende danske navne:

Fælles­administrationen Administrations­center Arts Administrations­center Aarhus BSS Administrations­center Health Administrations­center ST
AU Forskning og Eksterne Relationer Arts Ph.d. og Internationalisering Aarhus BSS Eksterne relationer

HE Forskeruddannelsen

HE Office of International Relations

ST Forskning og Eksterne Relationer
AU HR Arts HR

Aarhus BSS HR og Ph.d.

HE HR

ST HR

AU IT og Digitale Medier Arts IT-Support Aarhus BSS IT-Support HE IT-Support ST IT-Support
AU Uddannelse Arts Studier Aarhus BSS Studier HE Studier ST Studier
AU Økonomi og Bygninger

Arts Økonomi

Arts Bygningsservice

Aarhus BSS Økonomi

Aarhus BSS Bygningsservice

HE Økonomi

HE Bygningsservice

ST Økonomi

ST Bygningsservice

- Arts Kommunikation Aarhus BSS Kommunikation HE Kommunikation ST KommunikationDe tilsvarende engelske betegnelser er:

Central Administration Arts Administrative Centre Aarhus BSS Administrative Centre HE Administrative Centre ST Administrative Centre
AU Research Support and External Relations Arts PhD Administration and Internationalisation Aarhus BSS External Relations

HE PhD

HE Office of International Relations

ST Research and External Relations
AU HR Arts HR Aarhus BSS HR and PhD HE HR ST HR
AU IT and Digital Media Arts IT Support Aarhus BSS IT Support HE IT Support ST IT Support
AU Student Administration and Services Arts Studies Administration Aarhus BSS Studies Administration HE Studies Administration ST Studies Administration
AU Finance and Estates Projects and Development 

Arts Finance

Arts Estates Facilities*

Aarhus BSS Finance

Aarhus BSS Estates Facilities*

HE Finance

HE Estates Facilities*

ST Finance

ST Estates Facilities*

- Arts Communication Aarhus BSS Communication HE Communication ST Communication

*Den engelske betegnelse for "Bygningsservice" afventer endelig afklaring.

Dog er processen vedrørende organisering af det administrative center på ST og dermed også navngivningen heraf endnu ikke afsluttet. Universitetsledelsens Stabs organisering og enhedsbetegnelser forventes afklaret 1. april 2015.

Se i øvrigt organisationsdiagrammerne for administrationen, hvor også navnene for vicedirektørområdernes underenheder og den udfoldede organisationsstruktur fremgår (Engelske versioner er under udarbejdelse):

Administrativt, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Administrativt