Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Akademiske råd i spidsen for undersøgelse af forskningsfrihed

Universitetsledelsen har iværksat en undersøgelse af forskningsfriheden på Aarhus Universitet, og de fire formænd for de akademiske råd og fællestillidsrepræsentant for det akademiske personale har som en samlet styregruppe ansvaret for at få udarbejdet undersøgelsen forud for de akademiske råds seminar i efteråret 2018.

20.04.2018 | Sys Christina Vestergaard

Selve undersøgelsen bliver lavet af en uafhængig ekstern konsulent.

Ifølge kommissoriet er formålene med undersøgelsen:

  • At afdække, hvorvidt forskere ved Aarhus Universitet presses til at ændre, tilbageholde eller undlade at publicere forskningsresultater, samt identificere i hvilken kontekst dette måtte forekomme. Ydermere skal det undersøges, om dette eventuelle pres kommer fra eksterne interessenter eller internt fra ledelse eller andre medarbejdere.
  • At skabe grundlag for justeringer af arbejdsgange, organisationsstrukturer og -kulturer.
  • Der lægges vægt på, at der i undersøgelsen tages højde for de særlige omstændigheder, der omgiver myndighedsrådgivning/betjening.

I undersøgelsen vil indgå en anonym spørgeskemaundersøgelse på hvert institut samt en opfølgende kvalitativ analyse baseret på fortrolige interviews med enkeltpersoner og evt. grupper af personer. 

 

 

 

Administrativt, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab