Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Alumner kan hjælpe ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende, der gerne vil starte egen virksomhed, har brug for hjælp. De har især brug for netværk ude i virksomhederne, når de skal teste deres ideer. Alumnernes erfaring, netværk og kendskab til universitetet kan være den helt afgørende hjælp for de unge iværksættere.

16.06.2015 | Ida Hammerich Nielson

På Aarhus Universitet sidder flere ph.d.-studerende, som gerne vil skabe en virksomhed på baggrund af deres forskning. Men én ting er at have gjort en opfindelse, for eksempel en ny type teknologi, noget andet er at få opfindelsen til at fungere ude i virkeligheden. Eoin Galligan er forretningsudvikler på Aarhus Universitet og hjælper i projektet ”Kick-It” ph.d.-studerende med at skabe deres egen virksomhed:

”Når ph.d.-studerende vil kommercialisere deres opfindelser, skal de ud af laboratoriet. De skal ud i samfundet og tale med en masse mennesker for at finde ud af, hvordan de kommer videre. Hvis man har opfundet en ny type teknologi, må man tale med flere faggrupper for at finde ud af, hvem kunden til produktet er. Og løser teknologien egentlig det behov, brugeren har”, siger Eoin Galligan.

Men det er en stor udfordring at skabe det netværk ude i virksomhederne, som ph.d.erne har brug for. Her kommer alumnerne ind i billedet.

”Alumner fra Aarhus Universitet kender allerede universitetet, og deres erfaring fra forskellige virksomheder vil være en stor hjælp for disse ph.d.-studerende. For alumnerne vil det være en spændende proces at være del af, og de vil åbne en dør til deres tidligere universitet”, siger Eoin Galligan.

Brug for alumner med forskellig baggrund
De opfindelser, der skal kommercialiseres, er ofte af teknisk karakter. Men det betyder ikke, at det kun er alumner med teknisk, naturvidenskabelig og sundhedsfaglig baggrund, der er brug for.

”Det kan også være alumner, der arbejder med marketing og salg, som kan hjælpe med kundeforståelse. Eller alumner, som simpelthen arbejder i en virksomhed, som kan hjælpe os med at skabe et netværk og finde de rigtige mennesker at tale med”, siger Eoin Galligan.

Kontakt Eoin Galligan for flere informationer om projektet: ega@au.dk, 87153207/ 60202690

Meld dig ind i LinkedIn-gruppen Kick-It

Se eksempler på virksomheder, som er startet på baggrund af opfindelser fra Aarhus Universitet og Region Midt:

Levoss ApS
Pcovery ApS

Samarbejde, Alumne, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet