Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anders Prior modtager legat for sin forskning i multisygdom

Magda og Svend Aage Friederichs mindelegat bliver hvert år uddelt til forskere der har gjort en særligt indsats inden for forskningen i almen medicin. I år gik et af legaterne til læge og postdoc Anders Prior fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus.

11.09.2018 | Marlene Lauridsen

Foto: Anders Prior.

Magda og Svend Aage Friederichs mindelegat er en af de få priser der er tilegnet forskning i almen medicin. Mindelegatet har til formål at fremme forskningen i almen medicin og tildeles forskere, som har gjort en særlig indsats inden for feltet.

Fredag den 31. august 2018 blev Anders Prior hædret med mindelegatet som en anerkendelse af sin forskning inden for det almenmedicinske område og som støtte til sit videre arbejde. Legatet blev overrakt ved en højtidelighed i forbindelse med 25-års jubilæet for Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense.

Anders Prior er læge og postdoc fra Aarhus Universitet. Han har forsket i, hvilke helbredsmæssige konsekvenser psykisk stress kan have hos personer med flere samtidige kroniske sygdomme.

Forskningen viser blandt andet, at selvopfattet stress har en negativ indvirkning på helbredet. Særligt hos mennesker med multisygdom er stress forbundet med flere negative behandlingsudfald. Denne kombination af stress og multisygdom synes også at give ringere behandling af kroniske sygdomme. Derfor undersøger han også, om effektiv behandling i almen praksis kan forbedre prognosen for patienter med kompleks sygdomshistorie og mange lidelser.

’’Jeg er meget beæret. Legatet er et stort skulderklap og en ekstra motivation for at forske videre om multisygdom – noget, som jeg virkelig ser behovet for, når jeg ved siden af forskningen er i min kliniske hoveduddannelsesstilling i almen praksis i Grenå’’, fortæller Anders Prior.

Legatmodtageren Anders Prior er tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus som postdoc og arbejder samtidig som praktiserende læge.

Yderligere oplysninger

Læge og postdoc Anders Prior
Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus
Telefon: 87 16 79 48
Mail: anders.prior@ph.au.dk


Om Friederichs mindelegat

  • Mindelegatet blev indstiftet i 1983 af Svend Aage Friederich, der var revisor og levende interesseret i bl.a. den almenpraktiserende læges arbejde. Han døde i 1978, men han hensatte en del af sin formue til forskningen i almen medicin.
  • Bestyrelsen har uddelt priser og legater siden 1987.
  • Den danske pris på 100.000 kr. uddeles hvert år.
  • Den nordiske pris på 100.000 kr. uddeles hvert andet år.
  • Et antal mindre legater (30-50.000 kr.) uddeles hvert år til almenmedicinske forskere.
  • Legaterne tildeles efter bestyrelsens beslutning og kan ikke søges.
Bevillinger og priser, Sundhed og sygdom, Offentligheden/Pressen, FEAP, FEAP