Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anoreksi giver øget risiko for hjertesygdom

Forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet finder, at patienter over 18 år med anoreksi på sigt har 10 gange forhøjet risiko for at udvikle en alvorlig hjerterytmeforstyrrelse. Desuden har undersøgelsen bekræftet, at patienter med anoreksi, har en markant forhøjet dødelighed sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

07.09.2018 | Lars Elgaard Pedersen, AUH

Studiet understreger, hvor farlig en sygdom anoreksi er, og hvor vigtigt det er med forebyggelse, tidlig diagnosticering og behandling, siger overlæge og klinisk lektor Henrik Kjærulf Jensen. Foto: Tonny Foghmar.

Anoreksi er en spiseforstyrrelse, hvor patienten selv fremkalder et vægttab ved enten at spise meget små mængder mad, dyrke overdreven motion eller fremprovokere opkastninger. Spiseforstyrrelsen rammer typisk i teenagealderen, og det er langt overvejende piger, der rammes af sygdommen.

Der ses talrige helbredsmæssige konsekvenser af anoreksi, herunder ophør af menstruation, træthed, besvimelse samt påvirkning af nyre- og lever.

Hidtil har man også ment, at anoreksi kan føre til forstyrrelser i hjertets elektriske impulser, som kan måles med det såkaldte QT interval på hjertediagrammet.

Hvis QT intervallet (den tid hjertet pumper blod ud i løbet af et hjerteslag) er for langt, kan det medføre en alvorlig hjerterytmeforstyrrelse og pludselig død. Man har længe ment, at dette kunne medvirke til at øge risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser blandt patienter med anoreksi, men det ser ikke sådan ud i det nye studie fra Aarhus Universitetshospital.

Det største studie af anoreksi og hjertesygdom

I studiet har forskerne undersøgt 430 voksne patienter med anoreksi, som har besøgt Center for Spiseforstyrrelse, Børne- & Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital mellem 1997-2013, og det er dermed det største studie hidtil på området.

Alle patienterne har fået taget et hjertediagram, hvor man har målt QT intervallet. Overraskende kunne man ved at sammenligne med en gruppe kvinder uden spiseforstyrrelser se, at QT intervallet ikke var længere hos patienterne med anoreksi.

På trods af, at der ikke var en øget risiko for forlænget QT interval hos anoreksipatienterne, når de starter behandling, fandt forskerne alligevel, at patienterne over tid havde en øget risiko for udvikling af farlig hjerterytmeforstyrrelser, som i værste fald kan føre til hjertestop. Men baggrunden for den øgede risiko hos patienter med anoreksi kendes ikke endnu.

Vigtigt at forebygge og behandle anoreksi

Ved hjælp af nationale registre kunne forskerne undersøge, hvor mange af patienterne med anoreksi der var døde, siden de indgik i undersøgelsen. Ved at sammenligne med baggrundsbefolkningen kunne man se, at dødeligheden var 11 gange hyppigere hos patienterne med anoreksi, som er startet behandling som voksne.

Til trods for den øgede risiko for hjerterytmeforstyrrelser og hjertestop var dødsårsagen hos anoreksipatienterne dog i langt de fleste tilfælde selvmord og overdosering med medicin.

"Studiet understreger, hvor farlig en sygdom anoreksi er, og hvor vigtigt det er med forebyggelse, tidlig diagnosticering og behandling af disse patienter," siger overlæge Henrik Kjærulf Jensen.

Derudover påviser studiet en øget risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser hos disse patienter, hvortil årsagen endnu er ukendt.


Bag om forskningsresultatet

  • Studietype: Tværsnits- og follow-up studie.
  • Samarbejdspartnere: Center for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital.
  • Ekstern finansiering: Studiet er støttet med forskningslegater fra Regions Midtjyllands Psykiatriske Forskningsfond, Overlæge, dr.med. Poul M. Færgemanns Legat samt Helga og Peter Kornings Fond.
  • Interessekonflikter: Ingen. De finansierende fonde har ikke haft indflydelse på studiet hverken i forbindelse studie design, data indsamling, data analyse, data fortolkning eller manuskript udarbejdelse.
  • Link til den videnskabelige artikel, som medieomtalen bygger på: QTc Interval and Risk of Cardiac Events in Adults With Anorexia Nervosa - A Long-Term Follow-Up Study. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2018;11:e005995. DOI: 10.1161/CIRCEP.117.005995

Kontakt: 

Læge Tanja Charlotte Frederiksen;
Læge, PhD Morten Krogh Christiansen;
Overlæge, klinisk lektor, dr.med., ph.d. Henrik Kjærulf Jensen
Alle Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital og
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Tlf.: 7845 2033
Mail: hkjensen@clin.au.dk

Lektor, psykolog, ph.d. Loa Clausen
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital
Tlf.: 2911 9734
Mail: loa.clausen@clin.au.dk

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe