Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ansvarlig forskning: rådgivere og udvalg er udpeget

Aarhus Universitet har sat navne på de særlige rådgivere og udvalgsmedlemmer, der skal behandle sager om ansvarlig forskningspraksis.

04.09.2015 | Anders Correll

Rådgivere og udvalg skal sikre forskningspraksis på AU. Foto: Lars Kruse

Aarhus Universitet fik i marts 2015 fælles retningslinjer og et nyt regelsæt for ansvarlig forskningspraksis.

De fælles retningslinjer og regelsættet er udviklet med afsæt i nyere internationale anbefalinger og nye danske retningslinjer for videnskabelig integritet, Danish Code of Conduct for Research Integrity.

Derfor er der nu udpeget en rådgiver på hvert fakultet, der skal rådgive videnskabeligt ansatte om ansvarlig forskningspraksis. Det er også planen, at de fire rådgivere skal erfaringsudveksle på tværs af fakulteterne.

Samtidig er der udpeget medlemmer til Aarhus Universitets Udvalg for ansvarlig forskningspraksis fra de fire fakulteter. Dette udvalg erstatter det tidligere praksisudvalg og skal behandle sager om mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis ved universitetet.

Rådgiverne er udpeget af dekanerne efter indstilling fra de akademiske råd, og medlemmerne af udvalget for ansvarlig forskningspraksis er udpeget af rektor også efter indstilling fra de akademiske råd.

Læs mere om ansvarlig forskningspraksis på AU 

Følgende rådgivere er udnævnt:

Arts

 • Docent emeritus Hans Fink, Institut for Kultur og Samfund
 • Lektor Morten Dige, Institut for Kultur og Samfund (suppleant)

Aarhus BSS

 • Professor Hans Henrik Edlund, Juridisk Institut
 • Professor Bobby Zachariae, Institut for Psykologi (suppleant)

Health

 • Professor (MSO) Ebba Nexø, Institut for Klinisk Medicin
 • Professor Michael Væth, Institut for Folkesundhed (suppleant)

Science and Technology

 • Professor Klaus Mølmer, Institut for Fysik og Astronomi
 • Professor emeritus, Jens Ulrik Andersen, Institut for Fysik og Astronomi

 

Udvalget vedrørende ansvarlig forskningspraksis består af følgende medlemmer:

Arts

 • Professor Svend Andersen, Institut for Kultur og Samfund
 • Lektor Jette Kofoed, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
 • Lektor Martijn van Beek, Institut for Kultur og Samfund (suppleant)
 • Lektor Kirsten Frandsen, Institut for Kommunikation og Kultur (suppleant)

Aarhus BSS

 • Professor Palle Bo Madsen, Juridisk Institut (Formand)
 • Professor Tom Engsted, Institut for Økonomi
 • Professor Bobby Zachariae, Psykologisk Institut
 • Professor Søren Serritzlew, Institut for Statskundskab (suppleant)
 • Professor Sven Tarp, Institut for Erhvervskommunikation (suppleant)

Health

 • Professor Vibeke Bælum, Institut for Odontologi
 • Lektor Ask Vest Christiansen, Institut for Folkesundhed
 • Klinisk professor Claus Gravholt, Institut for Klinisk Medicin (suppleant)
 • Lektor Sebastian Frische, Institut for Biomedicin (suppleant)

Science and Technology

 • Professor Karl Anker Jørgensen, Institut for Kemi
 • Professor Susanne Bødker, Institut for Datalogi
 • (Suppleanter afventer indstilling)
 •  
Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab, Navnenyt