Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arbejdspladsvurdering (APV) 2019: Undersøgelsen begynder i uge 9

I perioden 25. februar til 13. marts gennemføres APV her på universitetet. APV handler om arbejdsmiljø og din trivsel på arbejdspladsen. Når du besvarer APV spørgeskemaet, er du med til at kortlægge trivslen på AU og belyse, hvor vi i fællesskab kan forbedre arbejdsmiljøet.

17.01.2019 | AU HR

Foto: Lars Kruse

AU’s hovedarbejdsmiljøudvalg og hovedsamarbejdsudvalg har været med til at forberede undersøgelsen. Denne gang er den psykiske og den fysiske APV samlet i ét spørgeskema.

Hvad er APV?

APV er et lovpligtigt værktøj til at arbejde forebyggende og systematisk med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø ved at inddrage medarbejdernes oplevelser og observationer gennem en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen er fælles for alle på AU, og dertil kommer et mindre antal fakultets- og administrationsspecifikke spørgsmål.

Anonymitet på de psykiske spørgsmål

Besvarelserne i den psykiske del af APV’en vil som altid være anonyme. Det er sikret ved høje anonymitetsgrænser, som betyder, at besvarelserne kun vises i rapporten, hvis et vist antal ansatte har besvaret spørgsmålet. Den fysiske del af APV’en er derimod ikke anonym.    

Dit svar betyder noget

Når du besvarer APV-spørgeskemaet, som du modtager i din mail den 25. februar, er du med til at synliggøre de områder, som ledelse og medarbejdere i fællesskab skal arbejde med lokalt. Jo flere der svarer, jo bedre er udgangspunktet for en god dialog og opfølgning. Ved at udfylde APV'en er du derfor med til at skabe de bedste rammer for en god arbejdsplads.    

Opfølgning gennem dialog

Undersøgelsens resultater bliver offentliggjort på hjemmesiden i uge 15, hvorefter opfølgning og dialogmøder går i gang på alle AU’s arbejdspladser. Formålet med dialogmøderne er at give medarbejdere og ledere mulighed for at drøfte resultaterne og sammen prioritere de initiativer, det giver mening at arbejde videre med.

Det er lederne, der sammen med arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationen har ansvaret for, at der bliver fulgt op på APV-resultaterne.     

Kurser og workshops til ledere, arbejdsmiljøorganisation og samarbejdsudvalg

Ledere samt medlemmer af arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg har i løbet af marts 2019 mulighed for at deltage i APV relevante kurser og workshops. Her får man inspiration til opfølgningsarbejdet og indsigt i brug af handleplanssystemet. Tilmelding kan ske via denne hjemmeside

Yderligere oplysninger

Læs mere om APV 2019 på au.dk/APV.  Her kan du bl.a. finde præsentationsmateriale, tidsplan m.v. 

Fakta om APV 2019

  • Undersøgelsen gennemføres den 25. februar – 13. marts 2019.
  • Den 25. februar modtager du en mail fra Rambøll Management Consulting med APV-spørgeskemaet.
  • Rapporter offentliggøres på hjemmesiden uge 15. Herefter går lokal opfølgning og dialogmøder i gang.
  • APV’en indeholder spørgsmål til både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Den psykiske del af spørgeskemaet er anonym.
  • I undersøgelsen besvarer alle de samme spørgsmål om bl.a. arbejdssituation, udvikling, daglig ledelse, fysiske forhold, ergonomi mv.
  • Ud over de fælles AU-spørgsmål har de fire fakulteter og enhedsadministrationen formuleret et mindre antal fakultets-/administrationsspecifikke spørgsmål.
  • Det er lovpligtigt at gennemføre APV mindst hvert 3. år.
Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet