Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU CRM skal bane vejen for større viden om eksterne relationer på AU

Erhvervsudvalget besluttede i juni 2019 at gøre AU´s Customer Relations Management-system (CRM) til platform for håndtering af datagrundlaget for AU’s eksterne relationer. Nu er der indenfor AU´s digitaliseringsstrategi etableret en projektorganisation, der skal varetage implementeringen af systemet i samspil med fakulteter og adminstrationen.

27.11.2019 | Signe Schou

AU CRM er et IT-system, som AU skal bruge til at sikre en mere professionel koordinering af de aktiviteter, AU har sammen med vores eksterne relationer. For at realisere AU's erhvervssatsning er der brug for et system, der kan bistå indsatsen.  

I dag ligger store mængder af viden om vores eksterne kontakter ”gemt” i enkeltstående databaser og Excelark, som er ressourcekrævende at etablere og opretholde, er følsomme overfor fx jobskifte og udfordret pga. de stramme GDPR-regler.

Med Erhvervsudvalgets beslutning er målet, at AU CRM skal være det system, der samler, vedligeholder og gør disse data tilgængelige internt på AU. Det kunne være i forhold til fx ledelsesinformation, analyser eller vedligeholdelse og udvikling af samarbejdsrelationer til større grupper af eksterne interessenter, fx alumner, virksomheder og offentlige organisationer. 

AU CRM er ikke noget helt nyt på AU, da navnlig Aarhus BSS har brugt systemet i en årrække. Det nye er, at det nu bliver strategisk prioriteret og forstærket, så systemet på sigt kan anvendes på tværs af AU til håndtering af eksterne samarbejdsrelationer.  

Næste skridt 

Der er netop blevet etableret en styregruppe og en projektorganisation omkring CRM. Næste skridt bliver i starten af det nye år at inddrage administrationen og fakulteterne i en foranalyse, der kan klarlægge, hvilke systemer og decentrale udviklingsinitiativer, der skal indgå i projektet. Derudover skal AU CRM konsolideres med en bredere organisering og styrket integration til AU IT. Projektet er forankret i Erhverv og Innovation, der fra 1. februar får Lone Ryg Olsen i spidsen som erhvervsdirektør. 

Projektets overordnede formål:

  • At skabe en datamæssig infrastruktur, som sikrer generering af værdifuld ledelsesinformation på tværs af AU.
  • At etablere en struktur for koordinering af procedurer og aktiviteter på tværs af AU, som understøtter bl.a. erhvervssamarbejde og sikrer valide data.
  • At kunne opdyrke, fastholde og udbygge relationer til og samarbejde med erhvervsliv, alumner mv. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at tage fat i CRM Manager Lene Lund eller projektleder Ulrik Toftegaard Jensen, Erhvervsstaben, Erhverv og Innovation.

Samarbejde, Teknisk/administrativ medarbejder, Alle AU-enheder, Enhedsadministration, Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Universitetsledelsens Stab