Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU er på vej mod et endnu stærkere campusmiljø

En arbejdsgruppe vil frem mod årsskiftet afsøge mulighederne for at udvikle studie- og undervisningsmiljøet på Aarhus Universitet og styrke sammenhængen med byen. Det skal ske med udgangspunkt i input fra blandt andet studerende og undervisere. Det er forventningen, at arbejdet resulterer i 10 konkrete anbefalinger.

17.09.2015 | Rikke Skovgaard Lindhard

Foto: Jesper Rais, AU Foto

”Det fysiske studiemiljø spiller en væsentlig rolle for den faglige og sociale trivsel blandt de studerende, derfor er det afgørende, at vi hele tiden har fokus på at udvikle vores rammer, så de passer til studielivet anno 2015 og de behov og undervisningsformer, der følger.”

Sådan forklarer prorektor Berit Eika baggrunden for Uddannelsesudvalgets beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe, der frem mod årsskiftet skal udvikle anbefalinger om, hvordan man kan udvikle og styrke det fysiske studie- og undervisningsmiljø på Aarhus Universitet i både Aarhus, Herning og Emdrup.

Arbejdsgruppen er sammensat, så den afspejler alle fire fakulteter med repræsentanter for både studerende og undervisere samt de administrative medarbejdere og de skal bidrage med identificere de behov og ønsker som både studerende, medarbejdere og byen har til de fysiske omgivelser.

Udover den direkte brugerinddragelse vil også den seneste studiemiljøundersøgelse fra 2014 være et pejlemærke for arbejdsgruppens arbejde. Den viste blandt andet, at mere end to tredjedele var tilfredse med de fysiske rammer på deres uddannelsessted.

”Det er selvfølgelig et rigtig godt udgangspunkt, at så mange studerende er tilfredse med studiemiljøet, men den belyste også en række områder, hvor der er plads til forbedringer; eksempelvis antallet af læsepladser og kontakten med undervisere udenfor undervisningen. Det er der nu mulighed for at kigge nærmere på,” forklarer Berit Eika.

Arbejdsgruppens ambition er at få alle input og ideer kogt ned til 10 konkrete anbefalinger til, hvor der med fordel kan ske forbedringer. Herefter vil anbefalingerne blive forelagt Uddannelsesudvalget, som vil se nærmere på, hvordan de kan realiseres.

Arbejdet med studiemiljøet er et led i AU’s arbejde med den fysiske udbygning, og den løbende udvikling af campusområdet i både Aarhus, Herning og Emdrup.

Har du input?
Har du en idé eller et forslag til, hvordan campusmiljøet kan styrkes, er du velkommen til at skrive til mail: shc@au.dk. Arbejdsgruppen kan ikke love, at alle ideer vil blive brugt i de endelige anbefalinger, men de vil danne inspirationsgrundlag for arbejdet.

Arbejdsgruppens medlemmer er:

Health:
Cecilie Rud Budtz, Studenterrepræsentant, Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
Liza Strandgaard, rådgiver, fakultetssekretariatet

BSS:
Helle Spindler, Studieleder ved Institut for Psykologi
Natja Knudsen, Studienævnsnæstformand i områdestudienævnet samt i Juridisk Fagstudienævn

ST: Henrik Karstoft, VIP-repræsentant
David Kallestrup, Studenterrepræsentant og diplomingeniørstuderende

ARTS:
Rikke Toft Nørgård, Adjunkt, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier - Team for Didaktisk Udvikling
Malou Juelskjær, Ph.D, Lektor - DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Forskningsprogrammet Organisation og læring
Anders Mathiasen, Studierepræsentant, Arts

AU Uddannelse:
Maia Vonsbæk, Biblioteksleder, AUL Arts
Gitte Pedersen Viftrup, Funktionschef. Vejledning og Studieinformation

Fællesadministrationen:
Simone Helle Christensen, Projektleder, Økonomi og Bygninger

For mere information, kontakt:
Projektleder Simone Helle Christensen, Økonomi og Bygninger, shc@au.dk eller 87152268 

Politik og strategi, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Administrativt