Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU får kraftig kritik for håndtering af aktindsigter i 2019

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udtaler kraftig kritik af Aarhus Universitets behandling af anmodninger om aktindsigt i forløbet efter ’oksekødssagen’. Udlevering af aktindsigter er blevet udsat, og ufuldstændige redegørelser er blevet indsendt til styrelsen. Det er ikke acceptabelt, påpeger rektor Brian Bech Nielsen. ”Vi skal altid handle i overensstemmelse med lovgivningen, og man skal kunne stole på vores ord”, siger han.

05.05.2021 | Sys Christina Vestergaard

Foto: Lars Kruse

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har behandlet en klage fra dagbladet Information om Aarhus Universitets besvarelser af anmodninger om aktindsigt i forbindelse med ”oksekødssagen” i 2019 og har på den baggrund udtalt en kraftig kritik af Aarhus Universitets håndtering af sagen.

På baggrund af styrelsens vurdering og efter at have været forløbet igennem er rektor Brian Bech Nielsen enig i styrelsens vurdering:

”Efter at have fået sagen belyst må jeg desværre erklære mig enig i styrelsens vurdering. Vi har ikke efterlevet reglerne, og det er ikke acceptabelt. På Aarhus Universitet vægter vi ordentlighed meget højt, og derfor tager jeg også kritikken særdeles alvorligt”.

Klagen omhandler specifikt fem aktindsigter, som blev besvaret i november 2019.

Beslutning i strid med reglerne

For det første udtaler styrelsen kritik af, at universitetet ikke sagsbehandlede aktindsigterne i den rækkefølge, de var indkommet. Aktindsigterne skulle hver især være afgjort ”hurtigst muligt”. I stedet modtog Information svarene på de fem aktindsigter samlet til den absolut seneste frist for besvarelse – hvilket i de pågældende tilfælde var den 4. november 2019. Besvarelsen burde i nogle af de konkrete tilfælde være afsendt tidligere.

Denne beslutning om at udsætte aktindsigter er i strid med lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

For det andet udtaler styrelsen, som har behandlet klagen fra Information ad flere omgange, at den finder det stærkt kritisabelt, at Aarhus Universitet ikke allerede i sine første redegørelser oplyste styrelsen om, at der var truffet en beslutning om at aktindsigterne skulle afvente universitetets interne undersøgelse af rapporter fra DCA (Danish Center for Food And Agriculture). 

Kritik af sagsbehandling og ledelse

Behandlingen af aktindsigterne blev varetaget af det daværende fakultet Science and Technology i samarbejde med den juridiske enhed i Universitetsledelsens stab. 

”Foranlediget af den seneste udvikling i denne ulykkelige sag har jeg kontaktet de involverede ledere, og uagtet de ikke har forstået det sådan, er der ifølge et internt dokument fra fakultetet truffet en beslutning, der ikke er lovmedholdelig. Derfor har den ansvarlige ledelse på det daværende fakultet Science and Technology ikke fuldt levet op til sit ansvar og har været med til at træffe en særdeles kritisabel beslutning. Det har jeg påtalt direkte over for den daværende ST-dekan, prodekan for videnudveksling på Technical Sciences og centerleder på DCA og indskærpet, at det ikke må gentage sig”, siger rektor Brian Bech Nielsen.  

Siden forløbet i 2019 er det meget store fakultet Science and Technology blevet delt i to nye fakulteter med hver sin nye dekan i spidsen. Den daværende konstituerede dekan på Science and Technology indgår ikke længere i ledelsen på universitetet. Han overgik igen til en professorstilling, da hans konstituering som dekan udløb i foråret 2020. 

Ufuldstændige udtalelser fra universitetet

Rektoratet blev ikke orienteret om, at der var truffet en beslutning i strid med reglerne, og det er ligeledes kritisabelt, understreger Brian Bech Nielsen. Desuden er det ikke acceptabelt, at universitetet efterfølgende leverer redegørelser til styrelsen, som viser sig at være ufuldstændige. Beslutningen taget på Science and Technology fremgår som eksempel ikke af de to første redegørelser.

”Redegørelser fra os skal være retvisende og fuldstændige. Vi skal klart og tydeligt kunne beskrive, hvordan vi har ageret, og offentligheden skal kunne stole 100 procent på vores ord”, siger rektor.

Han har drøftet sagen med universitetets chefjurist og meddelt, at vedkommende ikke længere skal varetage funktionen. Som konsekvens heraf er der indgået en gensidig aftale om fratrædelse med chefjuristen.

”Det ærgrer mig meget, for chefjuristen er både meget kompetent og dedikeret til universitetet. Aarhus Universitet befandt sig i en ekstrem situation under ”oksekødssagen”, hvor bl.a. vores jurister var under et urimeligt arbejdspres. Universitetet udleverede således ca. 64.000 sider i forbindelse med aktindsigter i perioden september til december 2019. Ressourcetrækket til den samlede sagsbehandling er opgjort til 2546 timer i den pågældende periode. Det er ikke en undskyldning, men det sætter håndteringen i perspektiv. Og desværre – uagtet dette perspektiv – må vi erkende, at universitetet ikke har levet op til sit ansvar”, siger Brian Bech Nielsen.   

Korrekt håndtering indskærpes på hele universitetet

Det vil blive indskærpet på hele universitetet, at aktindsigter selvfølgelig besvares i fuld overensstemmelse med gældende regler, og hvis der er grund til at betvivle håndtering, skal der tydeligt og skriftligt gøres opmærksom på dette, så beslutninger træffes på et fuldt oplyst grundlag.

Brian Bech Nielsen understreger:

”Denne sag og dens håndtering er ikke typisk for Aarhus Universitet. Vi har meget kvalificerede medarbejdere og ledere i vores store organisation, som sammen varetager mange komplekse opgaver særdeles professionelt og ansvarligt. Men denne sag har haft et uacceptabelt forløb, som skader universitetets omdømme. Det kan ingen være tjent med”.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet