Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU følger op på studiemiljøundersøgelse

2-3 procent af AU's studerende har oplevet sexisme eller diskrimination inden for det seneste år. Der skal arbejdes både lokalt og centralt for at undgå det, siger prorektor Berit Eika.

04.06.2021 | Thomas Sørensen

Prorektor Berit Eika glæder sig over AU's gode studiemiljø, men ønsker samtidig problemer med sexisme adresseret. Arkivfoto: Anders Trærup

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop offentliggjort nye resultater fra den nationale studiemiljøundersøgelse, som giver indblik i omfanget af oplevet diskrimination og sexisme på de videregående uddannelsesinstitutioner. Heri fremgår det, at 2-3 procent af de studerende har oplevet sexisme eller diskrimination flere gange inden for det seneste år.

Dialog skal følges op med handling

I absolutte tal er det ikke mange tilfælde, men prorektor Berit Eika slår samtidig fast, at vi skal tage problemet alvorligt og arbejde for at nedbringe diskrimination og sexisme. Det er derfor vigtigt, at temaet bliver drøftet i fagmiljøerne, og at dialogen følges op med konkrete handlinger:

”Grundlæggende har vi et godt og inkluderende studiemiljø. Det skal vi glæde os over. Men vi må også sige, at der er nogle af vores studerende, der ikke oplever det sådan. Dem skal vi lytte til. Måske i særlig grad i de tilfælde, hvor det ser ud til, at diskriminationen eller de stødende kommentarer kommer fra en medarbejder. Det er relativt få tilfælde, og forhåbentlig er det ubevidst. Derfor kommer fagmiljøerne i løbet af efteråret til at drøfte sexisme og diskrimination som en del af arbejdet med deres undervisningsmiljøvurderinger. Der vil være forskellige forhold, som gør sig gældende på forskellige uddannelser, og derfor er det vigtigt med den lokale dialog mellem studerende og medarbejdere”.

Studiestartskampagne bliver gentaget

Berit Eika fortæller, at universitetet foruden det lokale fokus også vil gentage den brede ’Be nice, not træls’-studiestartskampagne, som man udviklede sammen med Studenterrådet i 2019. Samtidig bliver alle nye studerende som del af studiestarten også gjort bekendt med, hvor de kan henvende sig, hvis de oplever at blive udsat for krænkende adfærd – eller ser andre blive det.

Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet