Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU-forsker modtager 10 millioner af Lundbeckfonden til stamcelleforskning ved nyretransplantation

Professor og overlæge Bente Jespersen fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har netop modtaget 10 millioner kroner fra Lundbeckfonden. Bevillingen går til forskning i, hvordan stamceller kan bruges ved nyretransplantation. Forskningen skal forbedre nyrens funktion og levetid og stræber efter, at flere nyrer kan anvendes til transplantation.

14.01.2016 | Malene Løvig Nielsen

Bente Jespersen håber, at projektet kan føre til et højere antal nyretransplantationer, længere virkningstid for nyrerne og behov for mindre immundæmpende medicin, idet stamceller kan virke både helende og immundæmpende.

Bente Jespersen håber, at projektet kan føre til et højere antal nyretransplantationer, længere virkningstid for nyrerne og behov for mindre immundæmpende medicin, idet stamceller kan virke både helende og immundæmpende.

Hvert år får cirka 220 patienter en nyretransplantation i Danmark. Mange står på venteliste til at få en ny nyre, og behovet for donornyrer er stort. Størstedelen af patienterne modtager en nyre fra en afdød donor, og mere end en tredjedel af disse patienter oplever, at nyren ikke fungerer fra begyndelsen. Det kan give behov for dialyse og øget risiko for, at kroppen afstøder nyren. Bente Jespersen forsker i, hvordan funktion og levetid for en transplanteret nyre fra en afdød donor kan forbedres. Hendes forskningsprojekt er netop blevet tildelt 10 millioner kroner fra Lundbeckfonden i form af en sundhedsvidenskabelig rammebevilling.

”Jeg er meget glad for, at Lundbeckfonden ser behovet for mere forskning inden for dette område. Bevillingen giver mulighed for, at vi kan bruge grise som forsøgsmodeller og dyrke, udvikle og tilføre stamceller ved nyretransplantationer. Vi skal klarlægge virkninger og bivirkninger ved brug af stamceller og få større forståelse for, hvordan de bedst kan medvirke til, at kroppen kan reparere sig selv. Det kan på længere sigt gøre stor forskel for nyrepatienter,” siger Bente Jespersen.

Forskningen sker i tæt samarbejde med kolleger fra Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og forskere fra Rotterdam og Oxford.

”Dette projekt kan få væsentlig klinisk betydning for patienter, der skal modtage en donornyre. Projektet kombinerer teknikker på en ny og optimeret måde og har stærke internationale samarbejdspartnere,” siger Anne-Marie Engel, forskningschef i Lundbeckfonden, om valget af Bente Jespersen som en af modtagerne af 12 sundhedsvidenskabelige rammebevillinger.

Stamceller skal hele "dårlige" nyrer

Nyrer fra højrisiko-donorer er i dag problematiske at bruge ved transplantationer, da patienten ofte udvikler nyresvigt. Højrisiko-donorer er for eksempel ældre mennesker eller personer, der har haft lavt blodtryk efter hjertestop. Nyrer fra disse donorer er særligt følsomme for skader under opbevaring og under transplantation.

”Det stigende behov for donornyrer gør, at nyrer fra højrisiko-donorer bør udnyttes. Stamceller kan nedsætte aktiveringen af patientens immunsystem, så det ikke angriber donornyren, og samtidig kan stamceller forhåbentlig stimulere helingen af den ellers følsomme donornyre,” siger Bente Jespersen.

Forskerne tilfører stamcellerne mens donornyren gennemblødes i en særlig maskine inden transplantationen. Her kan de samtidig vurdere, om nyren er anvendelig til transplantation.

”Det er netop kombinationen af to nye metoder, nemlig brug af stamceller og gennemblødning i en maskine, hvor betingelserne kan kontrolleres, som skal udvikles og afprøves på grise, der nyretransplanteres. Mange forhold vil kunne afklares og forbedres i grisemodellen, inden vi forhåbentlig kan indføre principperne sikkert til gavn for patienter” forklarer Bente Jespersen.

Bente Jespersen håber, at projektet kan føre til et højere antal nyretransplantationer, længere virkningstid for nyrerne og behov for mindre immundæmpende medicin, idet stamceller kan virke både helende og immundæmpende.

Yderligere oplysninger

Professor, overlæge Bente Jespersen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Aarhus Universitetshospital, Nyremedicinsk Afdeling C
bente.jespersen@clin.au.dk  
Direkte telefon: 7845 2411/ 7845 2425

Navnenyt, Sundhed og sygdom, Ph.d.-studerende, Institut for Klinisk Medicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder