Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU-forskning skal skabe flere spinouts

Viden fra universiteterne skal i højere grad udvikles til produkter og løsninger i danske virksomheder. Institut for Biomedicin og iNano er med som spydspidser i et nyt pilotprojekt, der skal accelerere kommercialiseringen af forskningen.

06.04.2017 | Signe Schou

Der ligger et stort potentiale gemt i patenter og forskningsresultater, og det 4-årige projekt Åbent Entreprenørskab skal både arbejde for at skabe flere spinouts og for at styrke universitetets samarbejde med innovative virksomheder, som kan anvende forskningen kommercielt. Det er Industriens Fond, som finansierer pilotprojektet.

Flere spinouts fra forskningsmiljøerne

Det skal ske ved at oprette decentrale forretningsenheder på universitetet. Forretningsenhederne skal hjælpe kommercialiseringspotentialer fra udvalgte forskningsområder til at få succes.

På AU bliver der oprettet decentrale forretningsenheder på Biomedicin og iNano. Begge områder har erfaring med spinouts og stor lyst til at udvikle de kommercielle potentialer i deres forskning.

Forretningsenhederne skal bemandes både af faglige specialister og personer fra industrien, som har erfaring med entreprenørskab og virksomhedsdrift. Målet med at udvikle et entreprenørielt miljø omkring forskningen er at sætte gang i kommercialiseringen og dermed skabe en større pipeline til at udvikle spinouts.

"På Institut for Biomedicin har vi stigende fokus på patenter, der kan have et industrielt potentiale. Det er derfor oplagt for instituttet at indgå i et samarbejde, hvor vi øger støtten til de forskere, der gerne vil afprøve deres opfindelser eller opdagelser i nye innovative virksomheder. Vi håber, at aktiviteterne også kan give inspiration til de studerende, hvor fokus traditionelt har været rettet mod den offentlige sektor," siger institutleder for Biomedicin, professor Thomas G. Jensen.

Udveksling og case competitions

Projektet skal også skabe større snitflader mellem innovationsmiljøerne på universitetet og i virksomhederne. Blandt andet åbner projektet mulighed for, at repræsentanter for industrien kan sidde i forskningsmiljøerne i tæt samarbejde med forskningsaktiviteterne. Og omvendt skal virksomhederne åbne dørene for forskere, som ønsker at udvikle potentialet for deres forskning.

Et andet værktøj bliver case competitions, som skal inddrage studerende i innovationsprocesserne og give dem brugbare netværk til deres fremtidige karriere.

Inspiration fra USA

Inspirationen kommer fra Californien, hvor man har erfaring med, at succes med at kommercialisere forskning bedst opnås under ledelse af eksterne iværksættere med markedskendskab og erfaring inden for virksomhedsdrift.

Rektor Brian Bech Nielsen hilser pilotprojektet velkomment: ”Aarhus Universitet har den dybe faglighed, som erhvervslivet forventer og efterspørger. Kvaliteten af vores forskning lægger op til en højere grad af kommerciel udnyttelse, og derfor skal vi satse endnu mere på udveksling med erhvervslivet. Vi skal udvikle flere spinouts, og det kan vi gøre ved at styrke miljøerne omkring forskningen, så de kommercielle muligheder bliver bedre udnyttet.”

Industriens Fond investerer 35 mio. kr. i projektet Åbent Entreprenørskab, og indtil videre deltager foruden AU også DTU, ITU og AAU.

Bevillinger og priser, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, AU Forskning og Eksterne Relationer, Studier