Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU går tilbage på ny QS-rangliste

Aarhus Universitet har fået en placering som nummer 141 på den internationale rangliste QS – det er en tilbagegang fra sidste år på 22 pladser.

11.06.2018 | Camilla Schrøder

Foto: Lise Balsby

Omdømme blandt eksterne forskere vægter med hele 40 pct., og det er tilbagegangen på denne parameter, der giver faldet. På de øvrige parametre, som QS World University Ranking måler på – citationer, antal studerende pr. forsker samt internationalisering – klarer Aarhus Universitet sig stort set lige så godt eller bedre end tidligere år.

Rektor Brian Bech Nielsen er ikke bekymret for placeringen.

”Det er jo altid kedeligt at gå  tilbage på en rangliste. Men når jeg isoleret ser på de objektive parametre, klarer vi os faktisk lige så godt som tidligere. Den store forskel er, at kendskabet til os blandt eksterne forskere er faldet - måske som resultat af stigende konkurrence, måske som resultat af vores implementering af GDPR. Vi arbejder målrettet med vores faglige satsninger, og i det lange løb vil det smitte af på vores placering”, siger rektor Brian Bech Nielsen.

QS-ranglistens seks parametre vægter forskelligt: Omdømme blandt eksterne forskere (40%), omdømme blandt arbejdsgivere (10%), citationer i videnskabelige tidsskrifter (20%), antal studerende pr. forsker (20%), antal internationale studerende (5%) og antal internationale forskere (5%).

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab