Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU gearer organisationen til mere erhvervssamarbejde

Fem erhvervsudvalg skal sikre bedre rammer for forskeres og studerendes samarbejde med virksomheder.

27.02.2017 | Mette Helm

AU er klar med en plan for øget erhvervssamarbejde, som introducerer fem erhvervsudvalg – et tværgående og fire lokalt forankrede. Foto: Lars Kruse

To tredjedele af universitetets dimittender forventes i 2030 at skulle finde job i den private sektor. I dag sker det for knap hver anden dimittend. Samtidig er universitetet meget optaget af at udnytte det store potentiale i forskningssamarbejder med private virksomheder og fonde - både fagligt og økonomisk. Universitetet er nu klar med en plan for øget erhvervssamarbejde, som introducerer fem erhvervsudvalg – et tværgående og fire lokalt forankrede. Planen er netop blevet fremlagt for bestyrelsen, som bakker op om indsatsen for at knytte erhvervslivet tættere til de faglige miljøer.

”Vi er et moderniseret klassisk universitet med en række eftertragtede uddannelser – alle med rod i stærke forskningsbaserede fagmiljøer. Nu gælder det om, at vi får skabt en mere tydelig sammenhæng på tværs, der både respekterer de lokale initiativer og gør det lettere og mere attraktivt for erhvervslivet at samarbejde tæt med vores forskere og dimittender” siger rektor Brian Bech Nielsen

Erhvervsudvalg skal fremme koordinering og handlekraft

Formålet med de fem nye erhvervsudvalg er at styrke koordineringen på tværs af fakulteterne og den interne dialog mellem institutter, fakulteter og det overordnede universitetsniveau på erhvervsområdet.

Fakulteterne har organiseret deres erhvervsudvalg forskelligt med udgangspunkt i de lokale behov og muligheder. På alle institutter er der derudover udpeget enten en erhvervsambassadør (Arts, Aarhus BSS, og Health) eller et Erhvervsudvalg med en formand (ST), som hjælper med kontakten til instituttets forskere og studerende og varetager instituttets erhvervshjemmeside.

Det tværgående erhvervsudvalg har bl.a. til opgave at indgå strategiske rammeaftaler med større virksomheder og offentlige organisationer, sikre videndeling på tværs af fakulteter og understøtte studenterrettede aktiviteter. I udvalget sidder rektoratet og fakulteternes dekaner, som løbende vil inddrage relevante prodekaner, nøglepersoner fra fagmiljøerne og administrative funktioner.

Et koordinationsorgan med vicedirektør Kristian Thorn, vicedirektør John Westensee og de hovedansvarlige for fakulteternes eksterne relationer bistår Erhvervsudvalget med administrativ support.

Eksisterende tiltag er springbræt for nye initiativer

Arbejdet med at knytte tættere bånd til erhvervslivet er ikke nyt på universitetet, og der findes i forvejen en lang række velfungerende aktiviteter på fakulteter og institutter. Det er det arbejde, den forstærkede indsats skal bygge videre på.

På uddannelsesområdet vil universitetet udvikle projektet Karrieklar, som skal inddrage virksomhederne i uddannelseselementer og gøre karriereperspektivet mere synligt. Det kan bl.a. ske gennem case competitions, projekt- og praktikforløb og etårige specialer, som skrives i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Læs mere om Karriereklar

På forskningsområdet vil universitetet søge fælles fodslag med virksomheder om flere forskningsprojekter, talentudvikling i særligt ph.d.- og post.doc-forløb og udnyttelse af forskningsfaciliteter. Områder, hvor Aarhus Universitet har den dybe faglighed, som erhvervslivet forventer og efterspørger.

Et intensiveret samarbejde med erhvervslivet skal også være med til at nære forskeres og studerendes iværksætterdrømme ved at skabe gode muligheder for spin-outs og start-ups.

Læs mere

Administrativt, Alle grupper, Ekstern målgruppe, Enhedsadministration