Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU har fået ny international hjemmeside

Aarhus Universitet har fået en ny international hjemmeside, som imødekommer universitetets internationale målgruppers behov, hvad enten de er nysgerrige på Aarhus Universitet som studiested eller arbejdsplads.

31.10.2018 | Signe Schou

Formålet med international.au.dk er, at udenlandske studerende og forskere nemt og overskueligt kan finde information om Aarhus Universitet. På den nye internationale hjemmeside er siderne opbygget, så det er ligetil for potentielle studerende eller medarbejdere at finde de oplysninger, de har brug for, når de skal vælge, om deres kommende studie eller forskningsmiljø er på Aarhus Universitet.

Den tidligere engelsksprogede del af universitetets hjemmeside var udformet som en engelsksproget spejling af den danske hjemmeside. Hjemmesiden havde ikke en sektion, som var målrettet internationale målgrupper.Det var ikke hensigtsmæssigt. Når universitetet vil tiltrække internationale forskere og studerende, skal det ikke være vanskeligt at finde information om, hvad Aarhus Universitet kan tilbyde dem. Derfor blev projektet sat i gang.

”Web er et vigtigt led i professionel branding af AU, når vi skal rekruttere studerende og medarbejdere. Den nye internationale hjemmeside skal tage udgangspunkt i målgruppernes behov for information og deres søgemønstre, og det er den nu tilpasset efter. Det er vigtigt, at vi bevæger os væk fra at tænke i organisationens behov for at informere og i stedet tænker i målgruppernes informationsbehov. Det gør vi i den nye struktur,” siger Rikke Nielsen, International Director og formand for projektets styregruppe.

Tilbagemeldinger fra internationale brugere

Den nye internationale hjemmeside er blevet til på baggrund af grundig dataindsamling. Designprocessen har bl.a. taget udgangspunkt i data fra spørgerskemaundersøgelser og interviews med internationale forskere og studerende, som selv har valgt AU på et tidspunkt. Desuden har man interviewet AU-medarbejdere, som arbejder med international rekruttering.

Respondenterne i de bagvedliggende undersøgelser har peget på de forhold, som gjorde det svært for inernationale brugere at navigere på AU’s hjemmeside, og ud fra den indsigt er den nye hjemmeside udviklet som sin egen selvstændige hjemmeside. 

”Vi har nu en international webplatform, som er enkel i designet, målrettet udvalgte målgrupper og overskuelig at navigere i,” siger Rikke Nielsen og tilføjer:

”Vi vil fortsat have fokus på at lytte til brugerne og løbende tilpasse webplatformen til de målgrupper, vi ønsker at tiltrække.”

Ikke længere direkte link mellem enkelte sider

International.au.dk er uafhængig af au.dk. Der er altså nu to webhovedindgange til at få en præsentation af Aarhus Universitet – den danske hjemmeside og den internationale. Når man klikker på ’international website’ i højre hjørne fra sider på au.dk, bliver man ledt ind på forsiden af den internationale hjemmeside – og på den internationale kommer man ligeledes ind på den danske forside, når man klikker på ’Danish website’ i højre hjørne. Det vil sige, at sprogskiftelinket ikke længere fører til en spejling af den side, man står på.

Medarbejdersider er ikke berørt

Ændringen berører kun de sider, der ligger under forsiden af au.dk. Alle andre sider har fortsat en direkte spejling på to sprog. Det vil sige, alle sider inden for medarbejdere.au.dk, studerende.au.dk samt de fakultets- og instituthjemmesider fortsat er tosprogede.

Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, AU Forskning og Eksterne Relationer, Talentudvikling, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende