Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU igangsætter sin store undersøgelse af kvalitet i ph.d.-forløb

Som ph.d.-studerende på AU kan du nu være med til at vurdere kvaliteten i dit ph.d.-forløb ved at udfylde det spørgeskema, der er landet i din e-boks. Undersøgelsen gennemføres hvert fjerde år, og besvarelserne indgår i AU’s arbejde med at sikre kvaliteten i ph.d.-forløb.

05.01.2021 | Anders Hylander

Foto: Anders Trærup/AU Foto

Hvordan er trivslen blandt ph.d.-studerende på AU? Oplever man at få tilstrækkelig vejledning og være godt integreret i det lokale forskningsmiljø? Og rekrutterer og uddanner universitetet dygtige talenter, der selv oplever, at de har evnen, viljen og lysten til at forske på højt niveau?  

Det er nogle af de spørgsmål, som AU’s store undersøgelse af kvalitet i ph.d.-forløb stiller skarpt på i det spørgeskema, der den 5. januar er sendt ud til alle nuværende ph.d.-studerende og til dem, der for nyligt har afsluttet deres ph.d.-uddannelse.

Prodekan på Faculty of Arts, Anne Marie Pahuus, er talsperson for ph.d.- skolelederkredsen på AU, der står bag undersøgelsen. Hun fremhæver, at resultaterne er vigtige for det videre arbejde med at sikre kvaliteten af universitetets ph.d.-uddannelser.

“Undersøgelsen giver os blandt andet et indblik i, om vores ph.d.-studerende har de rette muligheder for at udøve og udvikle akademisk selvstændighed, og hvor der eventuelt kan ske en bedre understøttelse af trivslen og integrationen i de programmer eller i de teams, som de er del af. Desuden indeholder undersøgelsen denne gang også et element om corona-situationen, som alle ph.d.-forløb på forskellig vis er blevet påvirket af,” siger hun.

Hun håber, at spørgeskemaundersøgelsen, der tager cirka et kvarter at besvare, opnår samme høje svarprocent som i 2013 og 2017. Her lå svarprocenten på knap 80%.

”Jeg tænker, at de 15 minutter er godt givet ud. De input, vi får ind via undersøgelsen, kan komme mange til gavn – også de kommende generationer af ph.d.-studerende, for vi trækker på undersøgelsens resultater i vores videre arbejde med at udvikle ph.d.-uddannelse på AU,” siger Anne Marie Pahuus.

Hun bemærker desuden, at der vil være spørgsmål i skemaet, som kan virke lidt ude af trit med virkeligheden, men som er nødvendige gengangere i undersøgelsen. Det kan f.eks. være spørgsmål om miljøskifte til udlandet, der ikke overraskende har haft trange kår det seneste års tid.

AU’s ph.d.-forening hilser undersøgelsen velkommen

Aarhus University PhD Association (AUPA) hilser undersøgelsen af ph.d.-uddannelserne velkommen. René Bærentsen, der sammen med Tenna Foustad Harbo er forperson for foreningen, udtaler:

”Vi i AUPA er glade for at se, at AU fortsætter med at vise interesse for at forbedre forholdene for ph.d.-studerende. Vi håber samtidig, at der vil bliver lyttet til de input, som undersøgelsen giver - og ikke mindst, at både nye og eksisterende initiativer for at forbedre forholdene bliver igangsat og fortsat.”

René Bærentsen pointerer, at det sidste års tid med corona-pandemien har lagt et ekstra pres på de ph.d.-studerende. Han håber, at den læring, der er kommet ud af corona-situationen, vil indgå i det videre arbejde med at udvikle ph.d.-uddannelsen.

AU’s universitetspædagogiske center står bag

Lektor ved AU’s universitetspædagogiske center, Centre for Educational Development (CED), Gitte Wichmann-Hansen, er projektleder på undersøgelsen. Det er tredje gang, hun varetager opgaven.

”Spørgeskemaet er udviklet med afsæt i forskningsbaseret litteratur om ph.d.-uddannelser og i tæt dialog med ph.d.-skoleledelsen. Det er desuden blevet valideret ad flere omgange, bl.a. via interviews med ph.d.-studerende. På den måde sikrer vi, at vi får så valide resultater som muligt,” siger hun om tilgangen til undersøgelsen.

Ligesom i de tidligere undersøgelser indeholder skemaet spørgsmål om emner som kvaliteten af ph.d.-vejledningen, kulturen i forskningsmiljøet, oplevelsen af arbejdsbelastning, karriereovervejelser samt motivation og trivsel.

2021-undersøgelsen gennemføres i samarbejde med konsulentvirksomheden Rambøll, der står for dataindsamling og afrapportering af resultaterne. Resultaterne offentliggøres i løbet af foråret.

FAKTA OM UNDERSØGELSEN:

  • Alle indskrevne ph.d.-studerende på AU modtager et personligt link til spørgeskemaet i deres e-boks 5. januar.
  • Det samme gælder for dem, der har opnået deres ph.d.-grad fra AU inden for det seneste halve år.
  • Spørgeskemaet tager ca. 15 minutter at besvare. Svarfristen er 3. februar.
  • Resultaterne af undersøgelsen bruges internt på AU til at udvikle og forbedre ph.d.-uddannelserne. Derudover vil de blive brugt i en række internationale evalueringer af AU’s ph.d.-programmer, som finder sted i løbet af 2021.

Mere info:

Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Talentudvikling, Uddannelse