Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

HE-support forbedrer opgaveløsning

It-supporten på Health får nyt system til registrering af brugerhenvendelser. Det skal sikre en bedre opgaveløsning, en mere sammenhængende it-organisation og it-supportere, der har mere tid til den direkte brugerkontakt.

12.11.2013 | Malene Hjulmand Bundgaard og Sabina Bjerre Hansen

Tirsdag den 12. november 2013 tager it-supporten på Health (HE-support) et nyt sagssystem i brug. Det nye system giver blandt andet it-supporterne et bedre overblik over henvendelser og løsningstider, og så sikrer det smidigere arbejdsgange.

It-supporten på Health er pilotprojekt

Det nye system skal implementeres i hele AU IT, og it-supporten på Health er valgt som pilotprojekt. Når systemet er færdigimplementeret, vil du som bruger få oplevelsen af en mere sammenhængende it-organisation.

I dag bruger it-supporten på AU flere systemer til registrering af brugerhenvendelser, og der er ofte behov for at flytte opgaver fra et system til et andet. Det øger risikoen for, at der sker fejl, ligesom det kan være svært at identificere status på en given opgave. Ét fælles system i AU IT vil derfor kunne reducere nogle af de uhensigtsmæssige arbejdsgange, der eksisterer i de nuværende systemer.

Al begyndelse er svær

Når man tager et nyt system i brug, vil der altid være en indlæringsfase. Og det kan desværre medføre gener for brugerne. HE-support håber på forståelse og tålmodighed, når brugerne kontakter den lokale it-support i de næste par uger. 

Yderligere oplysninger

It-supportchef Mads Rasmussen
AU IT, Health
Direkte telefon: 8715 3165
Mobil: 3092 2371
mads.rasmussen@sun-it.au.dk

Health, Administrativt, Forskningsårsstuderende, Ph.d.-studerende, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder