Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU lancerer ny gymnasieportal

Er du gymnasielærer og savner du inspiration til undervisningen? Eller ønsker du et samlet overblik over alle Aarhus Universitets aktiviteter for lærere, elever og ledere i gymnasieskolen? Så tag et kik på AU's nye gymnasieportal.

10.08.2016 | Ida Hammerich Nielson

Aarhus Universitets nye portal med gymnasietilbud er målrettet gymnasielærere og –ledelser og skal med et stort og alsidigt aktivitetsudbud bidrage til at styrke universitetets samarbejde med gymnasierne.

"Universitetet og gymnasierne har den særlige relation, at vi gensidigt betinger hinanden. Vi optager de af gymnasiernes dimittender, der kan og vil tage en universitetsuddannelse, og nogle af vores kandidater kommer tilbage til gymnasierne som lærere for at undervise fremtidige årgange. Det er derfor i vores fælles interesse, at vi styrker samarbejdet for at gøre bevægelsen fra gymnasierne til universitetet og tilbage så smidig og fagligt udbytterig som muligt," siger prorektor Berit Eika. 

Gymnasieportalen rummer bl.a. inspiration til undervisningen, information om brobygningsforløb, talentprogrammer, tilbud om efter- og videreuddannelse, gymnasielærerdage og aktiviteter for gymnasieledelsen.

Fakulteter og institutter publicerer og vedligeholder selv information om deres gymnasieaktiviteter på portalen. Arbejdet varetages fremadrettet af en redaktionsgruppe, som bl.a. kommer til at bestå af fakulteternes gymnasiekoordinatorer.

AU's gymnasiestyregruppe og en følgegruppe bestående af medarbejdere fra de fire fakulteter og fællesadministrationen har medvirket i udviklingen af portalen, som har været forankret i et samarbejde mellem AU IT, AU Forskning og Eksterne Relationer og AU Uddannelse.

Se gymnasieportalen på au.dk/gym og for nærmere information hos Birgitte Højland, birh@au.dk eller Lonni Klitgaard, lokl@au.dk.

Samarbejde, Alumne, Ekstern målgruppe, Enhedsadministration