Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU Økonomi og Bygninger opdeles i to vicedirektørområder

Fra sommeren 2021 vil AU Økonomi og Bygninger være delt i to selvstændige vicedirektørområder. Målet er at styrke ledelsen af to områder, som begge er i rivende udvikling.

01.03.2021 | Camilla Schrøder

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Fra den 1. juni 2021 vil AU Økonomi og Bygninger være opdelt i to vicedirektørområder – AU Økonomi og AU Bygninger. Det betyder, at der nu skal ansættes to vicedirektører. Beslutningen er truffet i forbindelse med, at nuværende vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen har fået nyt job.

Universitetsdirektør Arnold Boon fremhæver, at der er tale om en strategisk beslutning for at styrke AU.

”Både Økonomi og Bygninger er i rivende udvikling og centrum for opgaver og udviklingsprojekter, der har massivt fokus. Nu, hvor Niels Jørgen Rasmussen desværre har besluttet at forlade sin stilling hos os, er det en naturlig anledning til at overveje, om noget med fordel kan gøres anderledes. Opdelingen giver mulighed for i højere grad at sikre målrettet ledelsesmæssig prioritering til begge områder”, siger Arnold Boon.

Store opgaver i vente på økonomiområdet omfatter bl.a. implementering af formålsfordelt regnskab, videreudvikling af indkøbsstrategi, business intelligence og implementering af klimastrategien med fokus på indkøb, transport og rejser. På bygningsområdet skal der udvikles og implementeres en vision, som skal sikre, at bygningsområdet også i fremtiden kan håndtere de fortsat mere komplekse opgaver. De omfatter bl.a. bedre arealudnyttelse, Campus 2.0 og digitalisering, herunder Smart Building og anvendelse af Internet of Things. Også på bygningsområdet vil implementering af klimastrategien fylde i fremtiden.

Der vil ikke være nogen ændringer for alle dem, der i dag samarbejder med AU Økonomi og Bygninger og benytter sig af deres ydelser og services. Alle medarbejdere på de to områder vil fortsætte i deres nuværende funktioner og i de samme bygninger som hidtil.

Forslaget har været drøftet i LSU og ASU, og opdelingen finansieres inden for AU Økonomi og Bygningers nuværende budgetramme.

Når vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen fratræder med udgangen af marts, varetager Arnold Boon midlertidigt den overordnede ledelse af AU Økonomi og Bygninger, indtil de nye vicedirektører er på plads. Det forventes, at vicedirektør for AU Økonomi er ansat pr. 1. juni, og at vicedirektør for AU Bygninger er ansat i sensommeren 2021.

Se jobopslag til stillingen som vicedirektør for AU Økonomi

 

AU Økonomi og Bygninger opdeles pr. 1. juni 2021 i:

  • AU Økonomi, som vil bestå af enhederne Regnskab, Økonomisekretariatet, Indkøb og Business Intelligence.
  • AU Bygninger, som vil bestå af enhederne Campusplan og projekt samt Bygningssekretariatet.
Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab