Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU og gymnasieskoler sætter fokus på uddannelse og arbejdsmarked

Tirsdag den 7. november 2017 inviterede rektor og prorektor på Aarhus Universitet for femte år i træk ledelsesrepræsentanter fra gymnasieskolerne til netværksdag i Stakladen. Med årets tema blev der sat fokus på at skabe bedre sammenhæng mellem gymnasieuddannelserne, universitetet og arbejdsmarkedet.

10.11.2017 | Lise Andersen Hald

En række ledelsesrepræsentanter fra Aarhus Universitet mødtes tirsdag med ledelsen fra 38 forskellige gymnasieskoler i Jylland og på Fyn til en årlig netværksdag i Stakladen. Her blev de budt velkommen af rektor Brian Bech Nielsen og prorektor Berit Eika.  

”Der er et skæbnefællesskab mellem universitetet og gymnasierne. Det er gymnasierne, der leverer de studerende, som kommer i vores varetægt, men det er også os, der leverer nye lærerkræfter til gymnasierne”, fremhævede rektor i et interview efter sin velkomsttale.

Gymnasierektorer fremhæver behov for samarbejde

Der var generel enighed om værdien af et tæt samarbejde mellem gymnasieskolerne og universitetet. En af de deltagende gymnasierektorer, Morten Schytte Caspersen fra Favrskov Gymnasium, fremhævede, at samarbejdet med Aarhus Universitet er vigtigt for at klæde gymnasieeleverne på, hvis de skal læse videre på universitetet.

”Blandt vores elever, er det faktisk halvdelen, der studerer videre på Aarhus Universitet. Jo mere vi ved om, hvordan det går dem, hvordan de klarer sig videre i livet, og hvad de faktisk har brug for, når de begynder deres universitetsstudie, jo bedre kan vi klæde dem på til det samme studie”, sagde Morten Schytte Caspersen.

Fokus på karrierelæring

Prorektor Berit Eika faciliterede en diskussion om karrierelæring, der med den seneste gymnasiereform er blevet pålagt gymnasierne at implementere i undervisningen. Hun fremhævede at AU og gymnasieskolerne især skal samarbejde om at skabe sammenhæng fra gymnasie- og universitetsuddannelserne til arbejdsmarkedet.

“Helt konkret håber jeg, at mødet i dag vil gøre os klogere på sammenhængen mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, fordi det jo på mange måder starter allerede i gymnasieskolerne, som har fået karrierelæring ind. Vi er på de videregående uddannelser meget optaget af brobygning ud i arbejdslivet. Der kan vi helt klart lære noget af hinanden”, sagde prorektoren.

På mødet var der også faglige input fra professor Helena Skyt Nielsen, der har forsket i konsekvenser af fagvalg på baggrund af 1980’ernes forsøgsgrene i gymnasierne. Derudover holdt rektor fra Paderup Gymnasium, Allan Friis Clausen, og ph.d. Camilla Staniok et oplæg om ledelse på de danske gymnasier fra henholdsvis praktiker- og forskerperspektiv. 

Samarbejde, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Ledelsen, Forskning