Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU-projekt styrker iværksættervirksomheders succes

Iværksættere skal samarbejde med etablerede virksomheder – det øger levedygtigheden for iværksætter-virksomheden. Det viser SPININ-metoden, som Aarhus Universitet har udviklet i samarbejde med Industriens Fond.

08.09.2017 | Signe Schou

Projektleder Anne Sofie Dahmann Breindahl (tv.) og facilitatorer fra SPININ-projektet.

Hen over de seneste år har SPININ-projektet matchet 42 studenteriværksættere med etablerede virksomheder. Iværksætterne har dermed lært virksomhedsdrift af erfarne kræfter, mens den etablerede erhvervsvirksomhed til gengæld har fået adgang til nye perspektiver og ny viden. Målet har først og fremmest været at sikre vækst, udvikling og jobskabelse i de spirende virksomheder.

Gevinst for begge parter

Selvom fokus har været på iværksætterne, har projektet været med til at skabe vækst hos både iværksætteren og den etablerede virksomhed. En ny evaluering viser, at 46% af iværksætterne fra projektet oplever, at de har opnået øget vækst i form af både antal beskæftigede og omsætning, mens der for de etablerede erhvervsvirksomheder er tale om 33%.

Foruden omsætning og beskæftigelse er kompetence- og virksomhedsudvikling relevant i forbindelse med øget konkurrenceevne. 39% af iværksætterne vurderer, at de som direkte effekt af SPININ i høj grad er blevet mere kompetente til at drive virksomhed. Dette skyldes blandt andet den konkrete og praksisorienterede sparring, som de oplever at have fået.

”Det er et svært skridt at tage, når studenteriværksættere giver slip på universitetets rammer og for alvor skal flytte sin virksomhed fra at være et iværksætterprojekt til at blive en vækstvirksomhed. Med SPININ var målet derfor at udvikle en metode, der kunne gøre skridtet lettere at tage. Et struktureret samarbejde med en etableret virksomhed har vist sig at være en god vej at gå og målet er, at flere studenteriværksættere i fremtiden kan få gavn af de metoder og værktøjer som er skabt i SPININ-projektet,” siger Mads Lebech, der er adm. direktør i Industriens Fond, som både har støttet SPININ i udviklingsfasen og efterfølgende i en bredere udrulning.

Nye muligheder for erhvervsvirksomhederne

55% af de etablerede erhvervsvirksomheder vurderer, at SPININ har påvirket virksomhedens udvikling i en positiv retning – oftest som følge af et øget fokus på usete muligheder, drevet af iværksætternes nye perspektiver.

Metoden skal være landsækkende

SPININ-metoden er udviklet af Aarhus Universitet og Industriens Fond, men er hen over de seneste 2 år blevet udbredt til andre uddannelsesinstitutioner i Danmark, heriblandt Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Flere institutioner er nu klar til at bruge metoden og lade den indgå som en integreret del af de samlede tilbud til studerende iværksættere.

Industriens Fond har samlet set støttet udvikling, afprøvning og udbredelse af SPININ-metoden med i alt 8 mio. kroner.

Kontakt:

Anne Sofie Dahlmann Breindahl, projektleder, Aarhus Universitet, tlf. 21 52 55 39

Samarbejde, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, AU Forskning og Eksterne Relationer, Videnskabelig medarbejder