Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU samler investorer om at skabe forretning i forskning

Torsdag den 14. november havde AU i samarbejde med Incuba samlet omkring 40 investorer til Aarhus Investor Summit – Science Edition for at vise forskningsresultater frem og skabe grobund for samarbejder.

15.11.2019 | Signe Schou

Foto: Melissa Bach Kirkeby Yildirim, AU Foto.

”Velkommen til samarbejde.” Med disse ord bød rektor Brian Bech Nielsen velkommen til en fyldt sal på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Her var 40 investorer mødt op til en særudgave af Aarhus Investor Summit med særligt fokus på investeringer i spinouts inden for natur- og medicinalvidenskab.

Spinouts betyder, at forskningsresultater videreudvikles til et produkt eller en teknologi, der kan afsættes til et marked. Det er AU’s erfaring, at forskerne ofte har brug for hjælp til at tage det skridt med deres forskning.

”Vi ser det som en helt afgørende opgave at bidrage til vækst og øget velstand i det danske samfund. Derfor skal vi have mange flere spinouts. Vi er klar til at tage større skridt for at skabe flere, men vi har brug for jeres hjælp,” sagde Brian Bech Nielsen i sin åbningstale.  

Øget opmærksomhed på forskningens forretningspotentialer

Anette Miltoft, chef for Technology Transfer Office (TTO), var også blandt oplægsholderne. Hun pointerede, at formålet med arrangementet var at give lokale investorer en introduktion til de investeringsmuligheder, som kommer ud af forskningen på AU.

”Vi vil gerne skabe øget opmærksomhed hos investorerne om det potentiale, som forskningen kan blive til, når man kombinerer den med forretningskompetencer og risikovillig kapital,” lød det fra Anette Miltoft.  

Hun fremhævede, at en forsker med en spirende virksomhed ikke kun har brug for midler, men også investorernes forretningsmæssige kompetencer og viden om markedet.

Og eksempler til inspiration var der flere af, da en række etablerede spinouts med AU-forskere i spidsen pitchede deres projekter i salen. Nano-polymerbørster, som kan binde meget forskellige overflader sikkert sammen, en markovervågningsrobot, som hjælper landmanden med at gøde præcist, og en ny metode til at påvise sygdomsfremkaldende bakterier i fødevarer for at nævne nogle eksempler.

Ifølge Anette Miltoft har målet med arrangementet været at skabe potentiale for samarbejde mellem forskere og investorer.

”Et arrangement som dette er en succes, hvis forskere og investorer får etableret en kontakt, som varer ved efter i dag og dermed skaber potentiale for et samarbejde. Man siger, at der investeres mere i teamet omkring et projekt end i selve teknologien. Det kan tage måneder, måske år at etablere et samarbejde, og det kræver tillid at investere i et projekt. Nogle af projekterne skal modnes, så forskningen bliver mere anvendelsesorienteret, inden de er klar til investering. Alligevel har samtalerne i dag stor værdi for forskerne. Bare det at tale med investorer kan give rammer, retning og fokus på det arbejde, de står over for,” siger Anette Miltoft.

På jagt efter samarbejdspartnere

To af de forskere, der oplevede det, var Karin Lykke-Hartmann, lektor ved Institut for Biomedicin og Estefano Pinilla, ph.d.-studerende samme sted.

Karin Lykke-Hartmanns prisbelønnede forskning arbejder med en ny metode til at behandle infertilitet hos kvinder ved hjælp af molekyler i stedet for hormoner, og hun har allerede patent på sin opdagelse.

”Mit mål med at deltage i dag er at få en fornemmelse af, hvad mulighederne er for os og få en smagsprøve på, hvor stor interessen er i forhold til det stadie, vores forskning er nået til lige nu,” sagde Karin Lykke-Hartmann og fortsatte:

”Investors Summit skaber værdi for mig på flere måder. Der er god træning i at fortælle om min forskning, jeg får mulighed for at møde andre forskere, der står i samme situation som mig, og jeg skaber kontakt til business angels og investorer, der kan fortælle mig, hvad jeg skal levere, før de er klar til at indgå samarbejde. Det bedste der kunne ske i dag var, at nogen sagde, at der er et kæmpe potentiale i det, du laver, og vi vil gerne være med. Lad os lære hinanden bedre at kende.”

Estefano Pinilla arbejder med metoder til at forebygge de karsygdomme, der ofte knytter sig til diabetes.

”Vores forskning er stadig på basisniveau, men den viser potentiale til at kunne udvikles til brugbar behandling forholdsvis hurtigt. Vores mål med at deltage i dag er først og fremmest at vise os frem. Det bliver forhåbentlig også det første skridt mod at finde partnere, som har den ekspertise, vi har brug for til at arbejde videre mod kommercialisering. Vores næste skridt er at få et solidt proof of concept og etablere et spinout i 2021 med henblik på tiltrækning af investeringer til kliniske forsøg. Vi er klar til at risikere det, der skal til for at komme videre,” sagde den unge forsker.

Aarhus Investor Summit - Science Edition blev afholdt af AU’s TTO-enhed i samarbejde med Incuba.

Se video fra Aarhus Inversor Summit - Science Edition her


Fakta:

TTO, kommecialisering og spinout: TTO håndterer aftaler om forskningssamarbejder, opfindelser og kommercialisering for AU og Region Midtjylland. Kommercialiseringsarbejdet består bl.a. i, sammen med forskerne, at forretningsudvikle forskningsresultaterne til et produkt eller en teknologi, der er et marked for, herunder identifikation og dialog med relevante virksomheder De 2 typiske kommercialiseringeveje er licens/salg til eksisterende virksomhed, eller samarbejde med forskeren om etablering af egen virksomhed på baggrund af opfindelsen, Det sidste kaldes et spinout. Se mere på https://www.au.dk/samarbejde/teknologioverfoersel/.

Samarbejde, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, AU Forskning og Eksterne Relationer, Ph.d.-studerende, Universitetsledelsens Stab, Institut for Biomedicin, Teknisk/administrativ medarbejder, Health