Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU skal have nyt studieadministrativt system

Hovedmotoren på studieområdet, it-systemet STADS, har nået sin udløbsdato. Landets otte universiteter er derfor sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet blevet enige om at skifte det ud. AU vil deltage aktivt i den kommende nationale udbudsproces.

31.08.2018 | Camilla Schrøder

Foto: Jesper Rais

I 2016 var Aarhus Universitet med til at iværksætte en evaluering af STADS. Konklusionen er, at systemet er forældet og for dyrt at vedligeholde og videreudvikle.

Uddannelses- og Forskningsministeriet og de danske universiteter er derfor blevet enige om, at systemet skal skiftes ud. Målet er at anskaffe et teknologisk moderne standardsystem med tidssvarende navigation og brugergrænseflader – herunder tilgang for de studerende fra mobile enheder.

På et kick off møde i denne uge mødtes ledelsen på studieområdet til en drøftelse af visioner og planer for et nyt system. Her var der enighed om, at Aarhus Universitet skal sikre en gennemsigtig proces med inddragelse af medarbejde og studerende fra første færd.

Den overordnede vision for AU er at få et system, der tager udgangspunkt i de studerendes brugerrejse og giver langt bedre mulighed for overblik og selvbetjening. Derudover er ønsket at strømline de studieadministrative arbejdsgange og sikre størst mulig samklang i de administrative processer i sektoren – til glæde for studerende samt videnskabelige og administrative medarbejdere.

Aarhus Universitet deltager i et tæt samarbejde med ministeriet og de øvrige syv universiteter om anskaffelse, datastrukturer og processer og vil i de kommende måneder tilrettelægge en plan for det videre forløb for AU. Det forventes, at AU tidligst vil kunne tage et nyt system i brug i 2022.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Enhedsadministration