Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU støtter forskningsnetværk, der skal bidrage til FN’s Verdensmål

To nye netværksprojekter på Aarhus Universitet er dedikeret til at bidrage med viden, som kan klæde samfundet bedre på til at nå FN’s Verdensmål – de såkaldte SDG’er. Netværkene er støttet af Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde på AU med 1 mio. kr. hver.

02.05.2019 | Anders Hylander

I forbindelse med SDG-konferencen på AU i februar 2019 annoncerede Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde, at man ville støtte 2-3 netværk baseret på partnerskaber mellem AU, offentlige myndigheder og erhvervslivet.

Der er både globalt og lokalt islæt i de to nyoprettede forskningsnetværk på AU. 

Det ene projekt, ”New Foods For Physical and Mental well-being”, skal med en række partnere i bl.a. New Zealand, Frankrig og Canada og Danmark – herunder Aarhus Kommune - forske i og udvikle bæredygtig fødevareproduktion - især med det formål at forbedre udsatte borgeres trivsel. Projektet ledes af professor Milena Corredig, der er centerleder på Aarhus Universitets Centre for Innovative Food Research (iFood).

”Ulighed kan i nogle tilfælde forebygges ved at identificere, hvordan man yder overkommelig, tilgængelig og passende ernæring og kostvaner. Vores netværk vil derfor fokusere på at udvikle evidensbaseret fødevareinnovation med det formål at sikre fysisk og mentalt velvære hos individer i alle aldre,” siger professor Milena Corredig. 

Det andet projekt, ”Overcoming the Challenges of a Circular Economy”, skal forske i cirkulær økonomi og undersøge, hvordan denne tilgang kan bidrage til verdensmålene. Blandt netværkets partnere tælles blandt andre Aarhus BSS, Aarhus Universitetshospital, Herning Kommune og Dansk Affald. Projektet ledes af professor Sanne Wøhlk fra Institut for Økonomi. 

”Det er efterhånden velkendt, at samfundet skal rykkes fra et lineært til et cirkulært ressourceforbrug. I dette interdisciplinære forskningsprojekt projekt ønsker vi - i tæt samarbejde med vores partnere fra branchen -  at imødekomme nogle af de udfordringer, der ligger i den cirkulære økonomi,” siger professor Sanne Wøhlk. 

Fra AU’s ledelses side ser man frem til at følge de nyoprettede interdisciplinære netværks arbejde – og understreger samtidig vigtigheden af, at universitetet bidrager til arbejdet med FN’s Verdensmål. 

”Vi valgte i forbindelse med SDG-konferencen her på Aarhus Universitet tidligere på året, at der skulle etableres forskningsnetværk med et særligt fokus på FN’s Verdensmål. Som universitet er det vigtigt, at vi spiller en rolle i forhold til at nå målene, og derfor ser jeg meget frem til at følge disse to nye, spændende projekter,” siger rektor Brian Bech Nielsen, der er formand for Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde på AU 

De to netværksprojekter er begge støttet af Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde på AU med ca. 1 mio. kr. hver over en toårig periode - fra medio 2019 til medio 2021.

BAGGRUND:

I forbindelse med SDG-konferencen på AU i februar 2019 annoncerede Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde, at man ville støtte 2-3 netværk baseret på partnerskaber mellem AU, offentlige myndigheder og erhvervslivet. 

Søgekriterierne var bl.a., at netværk skulle adressere mindst ét af SDG’erne, skulle demonstrere mulighed for supplerede eksterne bevillinger og demonstrere projektets bæredygtighed ud over bevillingsperioden.   

UFFE modtog i alt 12 ansøgninger til oprettelse af netværk – og to perspektivrige projekter er nu udvalgt til at modtage bevillinger over to år.

LÆS MERE:

Bevillinger og priser, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Forskning, Ekstern målgruppe, Politik og strategi