Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU’s klimastrategi sendes i høring

Bestyrelsen har godkendt et udkast til Aarhus Universitets første klimastrategi. Strategien sendes i høring på universitetet og forventes endeligt godkendt i april 2020. Strategien indeholder et mål om reduktion af AU’s CO2-udledning frem mod 2025 og udpeger en række indsatsområder.

13.12.2019 | Signe Opstrup

Foto: Colourbox

AU’s kommende klimastrategi har fokus på, hvordan universitetet i sin daglige drift kan reducere sin CO2-udledning. Med denne strategi vil universitetet leve op til Parisaftalens målsætning om at begrænse temperaturstigningerne til 1,5 grader samt regeringens 70%-målsætning. Det skal gøres ved at reducere udledningen inden for områder som bygninger, transport, affald, indkøb og landbrugsdriften. Som supplement til strategien er der udarbejdet et klimaregnskab for 2018, der skal fungere som baseline, og som skal opgøres hvert år.

Nu hvor bestyrelsen har godkendt udkastet, sendes klimastrategien i høring i januar/februar 2020 hos fakultetsledelser, institutter, akademiske råd, studenterorganisationer, hovedsamarbejdsudvalget, fakulteternes og administrationens samarbejdsudvalg, hovedarbejdsmiljøudvalget, ledelsen i enhedsadministrationen og i AU’s bæredygtighedsnetværk.

Strategien forventes godkendt i april 2020. I forlængelse af klimastrategien vil der blive udarbejdet handlingsplaner, og der vil ske en årlig opfølgning på de konkrete mål og indsatser.

Baggrund
I december 2018 blev det besluttet, at Aarhus Universitet skulle have en bæredygtighedsstrategi. Efter ønske fra bestyrelsen er strategien fokuseret til primært at omhandle klima, og navnet er derfor ændret til en klimastrategi.

Fakta om AU’s klimastrategi:

  • Sætter retning for arbejdet med at fremme universitetets bæredygtighed i driften med fokus på klima.
  • Er et supplement til AU’s overordnede strategi for 2020-2025.
  • Et udkast er godkendt af universitetets bestyrelse.
  • Sendes i høring på universitetet i januar/februar 2020.
  • Forventes godkendt i april 2020.

Yderligere oplysninger

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Teknisk/administrativ medarbejder, Health