Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU’s learning management system skal i udbud

I henhold til de offentlige udbudsregler skal Aarhus Universitets fælles learning management system – Blackboard – nu i udbud.

29.06.2018 | Camilla Schrøder

Foto: Anders Trærup

Når AU’s nuværende kontrakt med Blackboard udløber, skal universitetets fælles Learning Management System (LMS) i udbud.

Udbuddet er lovpligtigt, og Udvalget for Uddannelse har nu vedtaget de overordnede rammer for processen, som AU Uddannelse står i spidsen for. Første skridt er at udarbejde udbudsmaterialet, og vicedirektør Kristian Thorn understreger, at man her vil tage højde for de tilbagemeldinger, der løbende er kommet fra medarbejdere og studerende om den nuværende fælles platform.

”Nu har vi en anledning til at se grundigt på den teknologiske ramme for vores undervisningsaktiviteter, og i kravspecifikationen skal brugerperspektivet være i fokus. Derfor kommer vi også til at involvere undervisere og studerende i udarbejdelsen af udbudsmaterialet”, siger Kristian Thorn.

LMS-systemet fungerer som et fælles, grundlæggende pædagogisk værktøj og virtuelt læringsmiljø, der understøtter og styrker kommunikationen og samarbejdet mellem underviser og studerende og de studerende imellem.

Noget af det, der vil blive lagt særlig stor vægt på, er brugervenlighed, kvalitet i løsningen og systemets potentiale til at understøtte målsætningerne i Edu-IT-satsningen.

Kort om udbudsprocessen

  • Udbudsmaterialet udarbejdes i perioden frem til oktober 2018.
  • AU offentliggør udbudsmaterialet i oktober 2018, hvorefter der sker en prækvalifikation af leverandører.
  • I november udvælges leverandører til det videre forløb, som skal aflevere deres tilbud i januar 2019.
  • Herefter evalueres tilbuddene, og der gennemføres individuelle forhandlingsmøder med leverandørerne, som afleverer deres endelige tilbud i marts 2019.
  • Det forventes, at valg af leverandør foreligger medio juni 2019.

Sådan er arbejdet organiseret

Ud over en arbejdsgruppe er der nedsat en styregruppe og en referencegruppe med repræsentanter fra de pædagogiske centre, Edu-IT-hub’en, AU IT og AU Uddannelse. Videnskabelige medarbejdere og studerende vil blive inddraget gennem fokusgrupper, der vil sætte fokus på brugervenlighed og behov for funktionalitet. AU Uddannelse har det overordnede ansvar for udbudsprocessen med reference til Udvalget for Uddannelse.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab