Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU’s nye udvalg for diversitet og ligestilling tager form

Aarhus Universitet får et centralt udvalg for diversitet og ligestilling på Aarhus Universitet. Rektor og prorektor står i spidsen for udvalget.

03.05.2019 | Anders Hylander

I forlængelse af konferencen om kønsbalance den 8. marts ønsker universitetsledelsen at se mærkbare forbedringer i kønsbalancen på AU. Foto: Anders Hylander.

I forlængelse af konferencen om kønsbalance den 8. marts ønsker universitetsledelsen at se mærkbare forbedringer i kønsbalancen på Aarhus Universitet. Den har derfor blevet besluttet at styrke indsatsen på området.

Første skridt på vejen bliver etableringen af et nyt Udvalg for Diversitet og Ligestilling på AU. Formand for udvalget bliver rektor og prorektor Berit Eika bliver næstformand. Udvalget mødes første gang inden sommerferien til et konstitueringsmøde. Hvert fakultet vil i udvalget være repræsenteret af en institutleder og en VIP-medarbejder.

”Vi skal prioritere arbejdet med at forbedre kønsbalancen højt. Det skal vi primært, fordi vi skal bruge de bedste talenter fra begge køn til sikre den højest mulige forsknings- og undervisningskvalitet. Derfor ser jeg meget frem til, at vi nu også får en central og samlende drivkraft på området,” siger rektor Brian Bech Nielsen.

En af udvalgets første opgaver bliver at formulere en ny handleplan på området, der skal ligge klar den 1. januar 2020. Den skal erstatte den nuværende ”Handleplan for flere kvinder i forskning 2016-2020”.

Universitetsledelsen har ligeledes besluttet, at der fra 2020 og frem, hvert andet år skal afholdes en konference om emnet på Aarhus Universitet. Ansvaret for disse konferencer kommer ligeledes til at ligge hos udvalget for diversitet og ligestilling.

”Med etableringen af vores Udvalg for Diversitet og Ligestilling på Aarhus Universitet mener jeg, at vi har taget endnu et godt skridt i den rigtige retning. Derudover er det helt konkrete arbejde med at skabe en bedre kønsbalance meget vigtigt. I den forbindelse, er det afgørende, at indsatsen også bliver solidt forankret lokalt i fagmiljøerne,” siger prorektor Berit Eika.

Mere information:

Forskning, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Politik og strategi, Administrativt