Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bedre dyreforskning kræver holdbare litteraturanalyser

Et nyt symposium og en workshop skal lære forskere, der er involveret i dyre-eksperimentelle forsøg, at gennemføre systematiske litteraturstudier. Det er nødvendigt, da prækliniske dyrestudier er af så forskningsmæssig ringe kvalitet, at internationale high-impact tidsskrifter skriver om problemet.

20.03.2017 | Nanna Jespersgård

Mange nøjes med det mere subjektive narrative review, der er baseret på forskerens egne erfaringer og holdninger, som så underbygges af relevante publicerede studier - og det er ikke godt nok, mener Birgitte Kousholt, der leder de kirurgiske forskningslaboratorier på Institut for Klinisk Medicin.

Vi ønsker at gå foran i forsøget på at løse et desværre veldokumenteret problem, der i øjeblikket diskuteres internationalt - og med god grund. For hvad nytter det at producere forskningsresultater, der ikke kan bruges, spørger professor Gregers Wegener, der arbejder i Translational Neuropsychiatry Unit, Institut for Klinisk Medicin.

Troværdige dyreforsøg kræver systematiske reviews og metaanalyser på et niveau, der ligger noget over, hvad man typisk ser i dag. Reelt har kun 15-20 procent af de prækliniske dyrestudier, der offentliggøres i et internationalt videnskabeligt tidsskrift, kvalitet ’nok’ til at indgå i opfølgende systematiske analyser.

Sådan lyder kritikken fra de internationale forskningsgrupper, som har problematiseret kvaliteten af dyreforskning i high-impact tidsskrifter som The British Medical Journal, The New England Journal of Medicine og The Lancet.

Og kritikken er genkendelig for professor Gregers Wegener og universitetsdyrlæge Birgitte Kousholt fra Institut for Klinisk Medicin. De er hovedkræfterne bag et kommende symposium om betydningen af reviews og metaanalyser af systematisk præklinisk forskning.

Symposiet, der også indeholder en workshop, sigter mod at lære både junior- og seniorforskere at udføre en grundig, transparent og struktureret litteraturanalyse på baggrund af allerede publicerede studier, og til det formål har Wegener og Kousholt allieret sig med to førende internationale forskningsgrupper, CAMARADES og SYRCLE, inden for feltet prækliniske systematiske litteraturstudier.

Bøvlet at søge og kvalitetsvurdere

”Ved dyrestudier har vi den særlige udfordring, at man ved systematisk review skal gennemsøge en lang række databaser ved brug af systematiske søgeord og filtre. Mange nøjes derfor med det mere subjektive narrative review, der er baseret på forskerens egne erfaringer og holdninger, som så underbygges af relevante publicerede studier,” forklarer Birgitte Kousholt, der leder de kirurgiske forskningslaboratorier på Institut for Klinisk Medicin.

”Et andet problem er kvalitetsvurderingen af de publicerede studier. Den besværliggøres af, at selv high-impact tidsskrifter stiller forbløffende få krav til oplysninger, der kan have påvirket det endelige resultat,” siger hun med henvisning til den internationale kritik.

Birgitte Kousholt har sammen med Gregers Wegener grundlagt AUGUST-gruppen, der arbejder for at fremme kvaliteten af den prækliniske forskning og implementere det såkaldte 3R-arbejde med at reducere, raffinere og erstatte dyreforsøg til gavn for dyr og mennesker. AUGUST står for Aarhus University Group for Understanding Systematic Reviews and Metaanalyses in Translational Preclinical Science.

Aarhus Universitet går foran

Begge forskere understreger, at det på ingen måde handler om, at Aarhus har et særlig stort problem med prækliniske dyrestudier.

”Tværtimod ønsker vi at gå foran i forsøget på at løse et desværre veldokumenteret problem, der i øjeblikket diskuteres internationalt – og med god grund. For hvad nytter det at producere forskningsresultater, som ikke kan bruges? Det er spild af forskningstid og penge og går i sidste ende ud over patienter. Med arrangementet bidrager vi direkte til, at forskningskvaliteten øges, og derfor håber vi, at rigtig mange vil deltage,” siger professor Gregers Wegener, der arbejder i Translational Neuropsychiatry Unit, som også hører under Institut for Klinisk Medicin.

Det er gratis at deltage i arrangementet, som er åbent for alle interesserede i hele Danmark. For mere information og tilmelding følg linket: http://august.au.dk 

Mere om AUGUST og 3R

  • AUGUST er et konsortium på Aarhus Universitet, der arbejder målrettet for bedre brug af ​​systematiske reviews og meta-analyse i den prækliniske videnskab. Midlet er bl.a. konferencer og symposier, og målet er højere forskningskvalitet på de præmisser, der er gældende ift idealerne i 3R. læs mere på http://august.au.dk
  • 3R omhandler etik og dyreforsøg og er implementeret i den danske lovgivning. Kort sagt går det ud på, at forskerne aktivt skal arbejde med at finde alternativer til dyreforsøg (replacement), udvikle og forbedre forsøgene, så det medfører, at så få dyr som muligt anvendes (reduction) og sikre, at de forsøgsdyr, det stadig er nødvendigt at bruge, oplever så lav en belastning som muligt og får de bedst mulige forhold (refinement).
  • Det Danske 3R-Center blev oprettet i 2013 af fødevareministeriet i samarbejde med bl.a. medicinalvirksomheder og dyreværnsorganisationer. Læs mere på http://3rcenter.dk/


Her er kritikken rejst


Dyreforskningen er bl.a. problematiseret i de disse videnskabelige artikler og blogs:


Kontakt:

Dyrlæge, ph.d. Birgitte S. Kousholt
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
De kirurgiske Forskningslaboratorier
Direkte telefon: +45 78 45 90 11
Mail: birgitte.kousholt@clin.au.dk

Læge, ph.d., dr.med, professor Gregers Wegener
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Translational Neuropsychiatry Unit
Direkte telefon: +45 78 47 11 12
Mobil: +45 51 71 74 03
Mail: wegener@clin.au.dk

 

 

 

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Health